mandag 8. oktober 2007

Anbud – sånt liker vi!

I dag har Teknisk sektor offentliggjort eller lyst ut anbudet for rydding av snø i Nordvågen, Honningsvåg, Kamøyvær og Sarnes. Meldingen er positiv for alle som setter pris på konkurranse. Konkurranse i kommunal sektor betyr i de fleste av tilfellene mer igjen for pengene. Mer igjen for hver krone er utrolig viktig for Nordkapp for å kunne yte like god og bedre service til innbyggerne, og for å unngå ROBEK-registeret.

Anbud på snørydding er ikke en ny praksis for kommunen eller en politisk kursendring. Det er, av ulike årsaker, kun tid for å tegne en ny avtale mellom kommunen og det som bør være en privat aktør.

Det vil sikkert være noen kauringer som vil kalle dette for å privatisere. Det er det ikke, og det sier litt om hvor dårlige media, politikere og byråkrater kan være med begrepene. Å privatisere betyr at det offentlige (stat, fylke, kommune) ikke har ansvar for verken å finansiere eller produsere en vare eller en tjeneste, og heller ikke har noe ansvar for at en vare/tjeneste i det hele tatt blir produsert. Snørydding skal, ifølge dagens sosialdemokratiske kurs, kommunen ha ansvaret for å finansiere, mens andre aktører skal utføre jobben, såkalt offentlig finansiert - privat produsert.

Mer om anbud og konkurranseutsetting på Liberaleren som prøver å definere begrepene slik at folk flest skjønner hva debatten om offentlig finansiert - privat produsert dreier seg om.

Ingen kommentarer: