fredag 30. november 2007

Høyre vil omorganisere kulturskolen

Jeg vil faktisk gi skryt til Høyre. Et av tiltakene for å få Nordkapp kommunes økonomi i balanse, er å omorganisere Nordkapp kulturskole. Høyre ønsker fortsatt en kulturskole, ettersom dette er en lovpålagt oppgave, men Høyre vil organisere aktivitetene i organisasjoner som allerede er knyttet til Nordkapp kommune gjennom kulturmidler. Det betyr at alle fra Honningsvåg skolekorps til HT & IF kan komme til å gi kulturskoletilbud fra nesten år, hvis Høyre får gjennomslag for sine tanker.

Høyres forslag er så fleksibelt at politikerne i samarbeid med private aktører kan utarbeide en fantastisk kulturskole for en lav pris.

SV raser mot forslaget. Jan Ole Mikalsen mener det ikke er forsvarlig at ”tilfeldige” tanter og onkler skal drive undervisning i en fremtidig kulturskole. Den uttalelsen sier litt om holdningen SV har til private aktører.

Jeg har lyst å minne SV om at det er onkler og tanter som i dag gir tilbud i en rekke lag og foreninger. Dette er foreninger som SV støtter, blant annet gjennom tildelinger av kulturmidler. I HT & IF er alle trenerne hentet fra privat sektor, altså ikke ansatt gjennom kommunen som trenere. Det samme gjelder Klippen, Nordvågen IL, Betania, Røde Kors og en rekke andre lag, foreninger og organisasjoner. Det er de private kreftene som bidrar til det rike kulturlivet i Nordkapp. Jeg sier ja til onkler og tanter i kulturlivet i Nordkapp!

Forslaget fra Høyre bidrar til å lage et skille mellom partiene. Høyre viser at partiet setter pris på private aktører, mens SV viser stor forakt for personer som bidrar til et rikt kulturliv gjennom dugnadsarbeid. Jeg elsker politiske skillelinjer, jeg elsker kultur og jeg liker dugnadsarbeid. Derfor er jeg meget fornøyd med forslaget fra Nordkapp Høyre.

Åja, jeg angrer selvsagt på noe. Det var jeg som burde ha fremmet dette forslaget i forrige periode. Jeg burde ha vært i forkant av Høyres Marita Melsbø Nilsen, men men… :)

Ingen kommentarer: