søndag 31. juli 2011

Oppfordring til valgstyret

En oppfordring til valgstyret i Nordkapp, altså formannskapet, fra Liberaleren. Nå er det ikke sikkert forslaget medfører høyere valgdeltakelse fordi forskjellene mellom partiene i Nordkapp kommunestyre er svært små. De som er uenige med Arbeiderpartiet vil også være uenige med Høyre og FrP. Likevel er forslaget godt og det er verdt et forsøk selv Kommunal- og regionaldepartementet ikke dekker kostnadene.

I 2007 var valgoppslutningen i Nordkapp under 60 prosent. Det betyr at det er veldig lav oppslutning om kommunevalget i Nordkapp.

Ny Ap-fremgang

Store arbeiderpartigrupper i mange av landets kommune- og bystyrer vil bety mindre fokus på forbedret bruk av skattefinansierte penger i kommunesektoren. Politikere som ønsker bedre kommuneøkonomi, må tenke nytt gjennom å konkurranseutsette samt privatisere oppgaver.

Arbeiderpartiets kommunepolitikere er ikke talsmenn for å konkurranseutsette tjenester. Arbeiderpartiets politikere setter heller ikke grenser for politikk gjennom å privatisere oppgaver. Uten strukturelle tiltak i mange kommuner de neste årene, vil økonomistyringen bli svært krevende for både byråkrater og lokalpolitikere.

Målinger etter terroraksjonene i regjeringskvartalet og på Utøya, viser betydelig Ap-fremgang. Den første målingen som ble offentliggjort på fredag, viser tydelig fremgang for Arbeiderpartiet. Den samme tendensen viser målingen som Synovate har gjort for Dagbladet og som er omtalt på Nettavisen.no.

Arbeiderpartiet er uten tvil et godt alternativ for borgere som ønsker en stor kommunal sektor. Borgere som ønsker forbedret bruk av skattefinansierte penger, bør vurdere andre alternativ enn Ap ved høstens valg. Det blir definitivt ikke mer demokrati i mange lokalsamfunn om kommunestyret er dominert av arbeiderpartipolitikere.

Sympatistemmer til Arbeiderpartiet er forståelig, men høy Ap-oppslutning vil ikke gjøre hverdagen enklere for borgerne.

Jeg bør avslutte denne bloggposten med et råd om hva befolkningen i Nordkapp skal stemme på i september, men kan ikke gi noen råd. I inneværende periode har alle partiene vært like røde og ingen skiller seg ut på en positiv måte. Det betyr at undertegnende er rådløs når det gjelder Nordkapp-politikken.

Nyheter på Nordkappvenstre.no

Nordkapp Venstre er det lokale partiet som er best på internett. Jeg sier ikke at partiet er fantastisk god på internett, men er klart best av de lokale partiene. Nordkapp Venstre har eget nettsted som faktisk blir oppdatert. Ikke verst!

De siste dagene har det kommet tre innlegg på nettstedet:
Valgkampen utsatt, svar til Fagforbundet og svar til Lars Helge Jensen og Kjellbjørg Mathiesen.

Jeg håper Venstre får bra med stemmer i kommunevalget. Nordkapp trenger liberale talsmenn i lokalsamfunnet. Om Nordkapp Venstre vil skille seg ut når alt kommer til alt, er mer usikkert. De fortjener likevel sjansen!

fredag 29. juli 2011

Nettdebatt med tre helt ulike eksempler

Det har i dag vært ordskifte om nettdebatter på Twitter. To av deltakerne er KnutOlavAmas og VamPus. Jeg har lyst å bruke Markedsplassen, et tilbud på portalene til Visto som et godt eksempel.

Tidligere, for noen år siden, var Markedsplassen et tilbud uten redaksjonell tilsyn. Brukerne av portalene la inn tilbud på kjøp og salg. Mange merkelig produkter ble publisert og det var utrolig med spam i systemet. Vi innså at dette nettilbudet ikke var godt nok.

Vi gjorde enkle endringer på nettilbudet, og i dag må alt godkjennes før innsendte tekster blir publisert. Ulempen er at brukerne må vente litt før “annonsen” blir publisert. Fordelen er at alt uønsket trafikk er borte fra nettstedene. Vi gjorde endringen uten lovregulering, uten krav fra myndighetene. Vi ønsket et best mulig tilbud og er fornøyde med dagens praksis.

Endringen reduserte antall sidevisninger, men antall unike brukere gikk ikke ned. Det betyr at vi i utgangspunktet ikke tapte penger på omorganiseringen. Vi har fått en tjeneste vi er stolte av og vi har gjort grep uten at noen krevde det. Vi ønsket selv å fremstå så gode som mulig og det bør holde lenge for mange aktører.

Dersom mediene ønsker færre anonyme innlegg i den politiske debatten, er det hver enkelt redaksjon som må ta grep. Kun fantasien og penger setter grenser for hvordan det er mulig å gjøre dette, men som regel koster det litt for å få økt inntjening.

Et annet eksempel, som riktig nok ikke er spesielt godt, er nettstedet til HT & IF, et nettsted der jeg var webmaster. Vi hadde et forum, men valgte å ta det bort på grunn av spam og useriøse innlegg. Det kostet mer ressurser enn det smakte å ha debattsider på dette nettstedet. Dermed ble forumet fjernet. Vi valgte dette selv og jeg tror vi gjorde et klokt valg.

Det er mulig å bruke “nytte/kost-prinsippet” i nettdebattdiskusjonen til KnutOlavAmas og VamPus. Flere av aktørene i medie-Norge bør vurdere dette prinsippet.

Liberaleren har vi få krav for de som skal delta i debatten. Til tross for at dette er et nettsted med liberalistiske artikler og kritikk mot mange politikere, er det svært få kommentarer som er på kanten. I løpet av Liberalerens historie har kun én person/nick blitt utestengt fra debatten. Liberaleren er et eksempel på at frihet fungerer.

De tre nettstedene jeg nå har nevnt, har betydelig færre treff enn de største nettavisene i landet. Likevel er prinsippet det samme for alle; det bør være en redaksjonell linje på hvordan en vil fremstå.

Arbeiderpartiet får sympatistemmer

Arbeiderpartiet går kraftig frem etter terroraksjonene i regjeringskvartalet og på Utøya. Les Liberalerens artikkel.

Ettersom partiene i Nordkapp er helt like, tenker jeg ikke spesielt mye på høstens valgresultat. Nordkapp kommunestyre forblir sosialdemokratisk uansett hvem som vinner valget. Likevel hadde det vært spennende å se en lokal måling. Jeg tipper Ap har stor oppslutning i lokalsamfunnet for tiden.

torsdag 28. juli 2011

Vi MÅ si nei……

Undertegnede var kommunestyrerepresentant for Fremskrittspartiet i perioden 1991 til 1995. Riktig nok utmeldt i mai 1994. I begynnelsen av denne valgperioden behandlet Nordkapp kommunestyre en spesiell sak. En lignende sak har ikke vært til behandling verken før eller siden.

Det var en islamsk organisasjon, en stor organisasjon i Norge på denne tiden, som søkte om tomt til å bygge moske i Skarsvåg-krysset, altså ikke veldig langt fra Nordkapp-platået. I søknaden ble prosjektet beskrevet, fra det byggetekniske til økonomien. I bygningen skulle det være en vaktmesterbolig, slik at moskeen ble vedlikehold. Kostnadene ble tatt privat, altså ikke over skattefinansierte budsjett. Ordføreren, nyvalgt ordfører som representerte Arbeiderpartiet og en meget populær politiker i lokalsamfunnet ettersom han ble gjenvalgt i 1995 med magiske tall, frontet søknaden i mediene. Ordføreren var veldig positiv til søknaden fra den islamske organisasjonen. Da kommunestyre møtte og behandlet søknaden, var jeg den første som tok ordet i debatten. Jeg holdt et liberalt innlegg med fokus på religionsfrihet, økonomi ettersom kommunebudsjettet ikke ble belastet og at en moske i Skarsvåg-krysset kunne bli en fantastisk turistattraksjon som ga Nordkapp-destinasjonen en ny dimensjon.

Etter meg var det KrFs representant i kommunestyret sin tur på talerstolen. Jeg må innrømme at jeg ikke husker ordrett hva KrF-politikeren lefset av seg fra talerstolen, men noe slik: “Vi må si nei. Dersom vi innvilger søknaden vil mange muslimer komme til Nordkapp. Når vi da sier nei neste gang de vil ha noe, vil de bruke våpen og makt. Overta landet med vold”.

Jeg tok naturlig nok replikk og spurte KrF-politikeren om han virkelig mente dette. Samtidig ba jeg de andre partiene i kommunestyret ta avstand fra KrF-innlegget.

Det var kun SVs gruppeleder som gikk på talerstolen, og tok avstand fra innlegget. SVs argument mot moske i Skarsvåg-krysset, var at partiet ikke ønsket at veien til Nordkapp skulle bli en butikk. De andre partiene holdt munn og søknaden ble nedstemt mot én stemme.

Det var Arbeiderpartiet, Høyre og bygdelista Nordkapp Uavhengig Liste som holdt munn, men stemte imot søknaden.

Denne saken ble behandlet tidlig på 90-tallet. Fortsatt er det borgere med samme holdning som KrF-politikeren, til tross for at vi i Norge har bevist at det er godt å leve i et flerkulturelt samfunn. Denne saken har nok formet mitt syn og forhold til KrF. Mange av dem som kjenner meg vet at jeg ønsker KrF ut av norsk politikk.

De fleste av oss som forsvarer liberale verdier, bør være forsiktige med ordbruken i debatter og forsiktige med hvem som er våre støttespillere. Mange fremtredende politikere har mye å lære av å være mindre negative mot personer som vi av ulike grunner har satt i grupper. Det ideelle ville vært at gruppetenkingen var totalt fraværende. Hvert menneske er unikt og unike passer ikke i grupper.

Flere av politikerne som stemte nei til søknaden, er nå på tur tilbake i Nordkapp-politikken. Blant annet Hans Arvid Hansen og Bjørnar Pettersen. Jeg lurer på hvilket standpunkt de hadde inntatt dersom det i neste periode ble søkt om tomt til moske i Nordkapp?

Jeg vet ikke…..

I dag skrev jeg en artikkel på Liberaleren, ei nettavis som er svært liberal på veldig, veldig mange områder. I ettermiddag kom det en kommentar på artikkelen fra signaturen “Hermann”:
“Jo, hun skal absolutt ha dårlig samvitighet. Hun bør ta med seg slekta og emigrere til sitt opprinnelsesland”.

Kommentaren gjør meg trist, kun trist!

Jeg vet ikke hvordan “Hermann” har fått det politiske synet som fremføres i kommentaren.
Jeg vet ikke om det er en fasit på hvordan vi kan bekjempe fremmed- og religionsfrykt.
Jeg vet ikke hva en bør gjøre med personer som “Hermann”.

Det jeg vet, er at det er viktig at illiberale personer har en rett til å uttrykke sine ufyselige holdninger og meninger. Standpunkt forsvinner ikke med forbud.

Jeg vet at de fleste av oss som forsvarer liberale verdier, bør være forsiktige med ordbruken i debatter. Mange fremtredende politikere, og slett ikke bare fra Fremskrittspartiet, har mye å lære av å være mindre negative mot personer som vi av ulike grunner har satt i grupper. Det ideelle ville vært at gruppetenkingen var totalt fraværende. Hvert menneske er unikt og unike passer ikke i grupper.

Jeg vet at nasjonalisme er usunt. Å dyrke det norske skaper grobunn for personer, og “Hermann” er gjerne et eksempel, som vil dra alt mye lengre. Å dyrke norsk idrett, norsk kultur, norske verdier, språk, den norske kronen osv. er å helle bensin på bålet for “Hermann” og andre som deler hans politiske syn. Vi bør slutte å fremheve Norge og det norske i mange sammenhenger.

Da jeg avsluttet denne bloggposten, hadde Trond besvart kommentaren fra “Hermann”. Trond er eksempel på en politiker som er liberal og som ønsker et tolerant og godt samfunn der enkeltmennesket er det viktigste verktøyet.

Politikerne avstår fra valgkamp

I avisene er det innlegg sendt inn før helgens hendelser i regjeringskvartalet og på Utøya som er på trykk.

Det er roligere enn normalt i mange av avisens leserbrevspalter for tiden. Selv om det nærmer seg kommunestyre- og fylkestingsvalg, er det rolig når det gjelder leserinnlegg fra stortingsrepresentanter og lokale kandidater. Innlegg som er på trykk ble sendt til redaksjoner før de grufulle hendelsene.

Årsaken til redusert aktivitet er at partiene har blitt enige om å vente med valgkampen til i midten av august.

tirsdag 26. juli 2011

Flott minnemarkering i Honningsvåg

Det ble en flott minnemarkering i Honningsvåg. Klokken 17:30 i dag var det tog fra Nordea og opp til Honningsvåg kirke. Deltakerne la blomster på bautaen og etterpå var det taler, sang og musikk i kirken. Vi, altså Sten Marvin, undertegnede og Miriam, diskuterte hvor mange som gikk i toget. Kjæresteparet mente mellom 500 og 600. Jeg mente flere tusen. I ettertid kan jeg innrømme at Sten Marvin og Miriam nok var mye nærmere i tipset enn det jeg var. Litt over 500 er et godt og høyt tall for lille Honningsvåg.

Jeg droppet arrangementet i kirken. Jeg er ikke-troende og dersom gud finnes, noe som er tvilsomt, er gud en ond kraft. Hendelsene i regjeringskvartalet og på Utøya er utført i ren ondskap. Hadde det vært en herre, ville han, dersom gud er god, grepet inn mot barnemorderen. Gud er en illusjon! Men, men; vi har heldigvis religionsfrihet i det norske demokratiet og den friheten skal vi fortsatt kjempe for.

For øvrig var det sol, blå himmel og 18-19 varmegrader. En perfekt dag for et slikt arrangement i Honningsvåg.

Fordommer!

Før det ble kjent at Anders Behring Breivik var siktet for terroren i regjeringskvartalet og på Utøya, opplevde to muslimske gutter fra Vadsø at muslimer fikk skylden for de grusomme handlingene.

Shafi fra Afghanistan (18) og Omar Kifah (21) fra Irak fikk se Facebook-meldinger fra egne venner fredag ettermiddag og kveld. «Gale muslimer» og «idiotiske rmuslimer» var ord som gikk igjen, ifølge NRK.

Et hvert menneske er individuelt ansvarlig for egne handlinger. Ingen, absolutt ingen, individ er ansvarlige for kriminalitet utført av andre mennesker.

Kristne personer er flotte mennesker, selv om Anders Behring Breivik anser seg selv som kristen. Det er Anders Behring Breivik som har utført de grusomme handlingene, ingen andre. Det er på tide mange nordmenn kvitter seg med fordommer mot personer som av ulike grunner blir satt i grupper.

mandag 25. juli 2011

Skoleshowene avlyses

De største partiene, som var sammen med statsministeren og statsråder på møte hos stortingspresidenten på søndag, vil foreslå ovenfor ungdomspartiene at de tradisjonelle skoledebattene avlyses.

Partiene ønsker å avvikle skolevalget, men uten showet og støynivået som debattene som regel har medført. Jeg synes dette er fornuftig. Skolevalgdebatter, med utskjelling og show, er vanskelig å gjennomføre på en verdig måte.

Ungdomspartiene kommer til å slutte seg til forslaget fra moderpartiene.

Partiene har bestemt at valgkampen skal starte i midten av august, etter en partilederdebatt. Det betyr at den politiske agitasjonen mellom politikerne blir litt kortere i år enn det vi har tradisjoner for foran valg i Norge.

Arbeiderpartiet står sterkt i Nordkapp til vanlig. I år vil partiet få enorm oppslutning, helt uavhengig av valgkampen, på grunn av helgens hendelser. Nasjonalisten og barnemorderen Anders Behring Breivik, kommer til å styrke sosialdemokratiet i Nordkapp-samfunnet.

Norge virker!

De siste dagene har vært som et langt mareritt, men helgen har vist at Norge fungerer.

Det har vært så mye varme og solidaritet i befolkningen, at det er rørende. Regjeringen, og spesielt Jens Stoltenberg, har ledet folket på en perfekt måte. Politi- og helsevesenet har fungert. Mediene har lagt alt annet til side og kommet med informasjon om hendelsene. Kommunene har i helgen blitt pålagt å sørge for møteplasser for at de som har behov for samtaler, skal få sine arenaer. Det virker som om det meste har gått på skinner i enhetsstaten, i en svært tung tid for befolkningen.

Nordkapp kommune har i helgen fulgt påleggene fra staten, og har opprettet møteplasser. Tirsdag ettermiddag åpner kommunen og Nordkapp menighet Honningsvåg kirke.

Norge har virket i en svært tung tid.

søndag 24. juli 2011

Fellesskapet

Ove Vanebo, leder i FpU, beskriver Norge og tilstanden i landet på en god måte på Facebook.com.

Sitat:
“I dag er jeg stolt av en statsminister jeg ikke har stemt på, en konge jeg prinsipielt sett ikke vil ha, og samholdet med politikere jeg er uenig med. Dette er Norge på sitt beste”.

Det er vanskelig å være uenig med FpU-lederen.

lørdag 23. juli 2011

Terror i Norge – uskylden gikk tapt

Les Liberalerens første artikkel om det grusomme som har skjedd i dag.

torsdag 21. juli 2011

Bærekraftige kommuner

NHOs Kommunevelger viser at det er de store byene med deres omkringliggende kommuner som utmerker seg som de mest bærekraftige kommunene.

Sjekk tallene for Nordkapp. Det er også interessant å se tall fra de andre finnmarkskommunene og dermed sammenligne tallene med det som blir presentert for Nordkapp.

Omtalt i VG

Samarbeidsavtalen mellom Arbeiderpartiet, Høyre og FrP, en avtale som ble inngått etter valget i 2007 er omtalt i VG. Jeg må legge til at avtalen etter hvert ble brutt fra Høyre og FrP, ettersom den ikke var verdt papiret den ble skrevet på.

Borgerlig samarbeid i Tromsø

Jonas Stein Eilertsen, 1.kandidat Tromsø Venstre, med en god artikkel på Liberaleren. En artikkel om kommunepolitikk.

onsdag 20. juli 2011

Huffda

Nordkapp gjør det elendig i Dagbladets kommunebørs. Huff, huff. Vi er blant de absolutt verste målt på skole.

Med slike resultat, selv om Dagbladet ikke har fasiten for en perfekt kommune, burde enstemmige vedtak vært fremmedord i Nordkapp.

Nordkapp-platået

Kommunaldepartementet har ikke krevd Nordkapp-penger til kommunen, men mener inngangsbilletten på Nordkapp er for høy for besøkende som kun besøker uteområdet, ifølge oppslag på NRK og brevet som departementet har sendt.

Det er spesielt SV som fronter økte inntekter til kommunen fra Nordkapp-platået, til tross for at Rica allerede betaler det selskapet skal betale i form av skatter og avgifter. Det er ikke lite penger som er problemet for kommunepolitikerne, men for dårlige prioriteringer.

Årsaken til at jeg forsvarer Rica i denne saken:
For meg er den private eiendomsretten omtrent hellig. Rica har midlertidig eiendomsrett til Nordkapp-tomtene på grunn av festeavtalen som går ut i 2018. Jeg forsvarer eiendomsrettigheter uansett om diskusjoner gjelder en pubvert, en kiosk eller Rica.

tirsdag 19. juli 2011

Lille Chicago? Forhåpentligvis ikke!

AP samarbeidet med FrP i 2007

I 2007 inngikk Arbeiderpartiet en avtale med FrP og Høyre i Nordkapp. Det var ikke bare et valgteknisk samarbeid, men en politisk avtale ble undertegnet av partiene. Avtalen var elendig, og ikke verdt papiret den ble skrevet på. Arbeiderpartiets delegasjon rundlurte Høyre og FrP og de to sistnevnte partiene burde skjønt at de ble lurt.

Avtalen er publisert på nettstedet til Radio Nordkapp.

Jeg synes valgteknisk samarbeid er fornuftig, slik at partiene sikrer seg verv. Politisk skal det være så stor forskjell mellom AP og FrP, at politiske avtaler skal være teoretisk umulig dersom FrP skal gjennomføre det partiet går til valg på.

Kristina Hansen ble skjelt ut av arbeiderpartipolitikere da hun inngikk avtale med Lars-Helge Jensen og Renate Olsen etter valget i 2007. Dersom hun nok en gang lurer Høyre og FrP, vil hun ikke få de samme skyllebøttene ifølge VG.

Forhåpentligvis blir det ingen avtale etter høstens valg. Kommunestyret trenger mer partipolitikk, flere uenigheter. Tverrpolitisk enighet har vært en ulykke for Nordkapp-samfunnet. Enighet og få diskusjoner gir minimal utvikling for lokalsamfunnet.

mandag 18. juli 2011

Bransjeguiden 2011 – 2012


Bransjeguiden på nettstedet til Radio Nordkapp. Tilbudet ble faktisk funnet opp på en nattlig samtale mellom meg og bruttern. I dag er det et populært tilbud som har gode trefftall.

Bruttern programmerte den første versjonen som etter hvert ble videreutviklet av Visto AS.

Skatt kan drepe Nordkapp-festivaler

Mange festivaler er helt avhengige av frivillige som jobber dugnad for å gjennomføre arrangementene.

Skatteetaten mener festivalarrangører skal betale arbeidsgiveravgift for de frivillige. De mener også at frivillige må skatte av gjenytelsene de får fra festivalene, som for eksempel festivalpass og mat, ifølge Ballade.no.

Dersom utgiftene øker for festivalarrangørene, vil mange festivaler ikke ha livets rett til tross for betydelige skattefinansierte overføringer. Dersom det kun medfører byrder å være frivillig på en festival, vil mange festivaler slite med å skaffe personer som jobber dugnad. Skatter, lover og regler kan ta livet av mange festivaler.

Mange festivaler har drevet på kant med regelverket i mange år. Det bør de fortsatt gjøre!

Nordkappfestivalen har under fotballgruppa vært kjemisk fri for godtgjørelser, i alle fall i festivalkomiteen og arrangementene som fotballgruppa har stått bak.

I Nordkapp Filmfestival vil jeg tro at det blir delt ut litt mat og festivalpass. Det samme er tilfellet under Nordkapp Fotballfestival. Uten disse godene, er det bortimot umulig å få personer til å jobbe dugnad for lokalsamfunnet. Byråkrati, lover og regler er ulemper for kulturaktivitetene!

Jeg er glad jeg seiler ut av kulturlivet. Det begynner å bli vanskelig å være en ildsjel.

lørdag 16. juli 2011

Kurt Ulriksens nye skjortePS: Trykk på bildet for større versjon.

torsdag 14. juli 2011

Umulig å følge hele lovverket

Det er så mange lover og forskrifter i Norge, at det er umulig å følge lovverket til punkt og prikke. Dette er én av mange grunner til at politikerne bør forenkle mye av regelverket.

Nå får politiet refs for å bryte Lov om målbruk i offentleg teneste , ifølge VG.

Også politiet, som egentlig skal passe på at andre følger lover og regler, må bryte lover med jevne mellomrom. Det bør egentlig si det meste!

Gode, gode AP

Nå skal Nordkapp Arbeiderparti få litt skryt. Kristina Hansen & co er gode på å oppdatere kanaler på internett. Nok en gang er banneren til Arbeiderpartiet oppdatert.

I løpet av en liten uke har Arbeiderpartiet oppdatert banneren tre eller fire ganger. Det er veldig bra, og viser at partiet kommuniserer med velgerne.

Systemet Nordkapp Arbeiderparti bruker er utviklet av Visto AS. Nordkapp Arbeiderparti er nå den mest aktive annonsøren i form av oppdateringer på nettstedet til Radio Nordkapp.

onsdag 13. juli 2011

Kampen om nyansene

Svein Tore Marthinsen mener det er små forskjeller mellom partiene og politikerne som stiller til valg i høst. Han har dessverre helt rett!

Les artikkelen Kampen om nyansene på nettstedet til Minerva.

Jeg er litt glad for at Marthinsen ikke har studert forholdene i Nordkapp. Nordkapp-politikerne ville neppe imponert valganalytikeren.

Svein Tore Marthinsen er valganalytiker, statsviter, skribent og foredragsholder.

Brev fra Høyre: Genialt, men ikke her


Dette brevet kom i postkassen til meg i dag. Da jeg åpnet konvolutten fikk jeg en aha opplevelse. Gimmicken er svært god, god i kommuner der Høyre er et alternativ til de røde partiene.

I brevet skriver generalsekretæren at en solstift er vedlagt, slik at jeg slipper å bli rød i sommer. Ingen fare, ingen fare; jeg er forsiktig i sola og jeg har ingen sosialdemokratiske celler i kroppen. Rød blir jeg aldri!

Hadde jeg bodd i en kommune med et Høyre som stod for en alternativ politikk, ville jeg nok betalt både medlemskontingenten og dugnadsgiroen på 400 kroner. Nordkapp kommune forblir rød, uansett valgresultat for Høyre, ettersom partiet mangler en alternativ politikk i Nordkapp på de viktige områdene som økonomi, skole, helse, omsorg, næring og kultur.

Jeg er enig med generalsekretær Lars Arne Ryssdal, at rødfarge ikke er bra. De som er solbrente har vært uforsiktige i solen og de som forsvarer rød politikk, har ikke fremtidens løsninger.

Sommerfest på lørdag

tirsdag 12. juli 2011

Velgerguiden

TV2 med velgerguide. Det er også oversikt over Nordkapp, selv om lite nytt kommer frem om Nordkapp-kandidatene.

Salvesen leker seg


Yndlingssøringen min, en fordømt Vålerenga-supporter, har lekt seg. Helt sikkert etter litt konjakkpynt. Det tok litt tid før jeg oppdaget bildet, men jeg flirte godt da jeg la merke til fotoet på Facebook-profilen min. Salvesen har rett og slett døpt “fisken” Bjørn Magne Solvik.

Dama på bildet er forresten dattera til Terje Salvesen, en utrolig søt jente. Det er nesten overraskende at Vålerenga-supportere kan lage noe så pent. Der fikk du den, Salvesen.

Terje Salvesen er en av dem jeg har kontakt med i Thailand. Han er en morsom fyr, men han har ikke peiling på fotball.

Oppdatering fra ordføreren

Kristina Hansen har oppdatert banneren som undertegnede og Visto AS har utviklet for Arbeiderpartiet. Genial løsning, enkelt og greit. :-)

Cruiserekord

Det er ikke bare Honningsvåg som har stor cruisetrafikk. I går ble det satt cruiserekord i Stavanger, ifølge Aftenbladet.

Undertegnede og Bent Høie, stortingsrepresentant for Høyre, twittret litt om cruisetrafikken i Stavanger og Nordkapp, 23. juni i år. Vi er begge enige om at cruiseanløp betyr mye for mange lokalsamfunn.

mandag 11. juli 2011

En god bloggpost fra Laila

En veldig god bloggpost fra Laila Davidsen, Finnmark Høyres fylkesordførerkandidat og kandidat for Alta Høyre. Forskjellen på Alta Høyre og Nordkapp Høyre, slik jeg har sett forskjellene det siste året, er at Alta Høyre fremmer konkrete forslag. Jeg er lett å glede og Laila Davidsen gjør meg glad.

Nordkapp Høyre har jeg fulgt i mange år, mest fra innsiden. Alta Høyre har jeg prøvd å følge tett det siste året.

For mange kommuner er Høyre-politikk kun positivt, men det betyr at Høyres folkevalgte politikere må fronte egen politikk.

Budsjettet for 2011 i Nordkapp ble vedtatt enstemmig. Og ja, Nordkapp er en ROBEK-kommune.

Fyll og fest = uproblematisk

Det har i flere år vært debatter om skjenketidene fordi en del politikere mener en liberal alkoholpolitikk skaper bråk og vold. Jaja, dem om det. Eller kanskje er påstanden rett, sør i landet?

I Nordkapp er vi ferdige med Nordkappfestivalen. En folkefest med masse alkohol i en hel uke. Det eneste som ble rapport til politiet var en halvnaken mann som sov ute. Ingen slåsskamper, lite eller ingenting bråk.

I helgen ble Midnattsrocken arrangert i Porsanger kommune. Nok en folkefest med masse alkohol og en del fyll. Politiet melder om svært få problem. Fra Nordkapp gikk Asle og Miriam vakter under arrangementet.

Arrangementene i Finnmark er geniale eksempel på at formynderne tar feil. Alkohol, fest og mange festdeltakere medfører ikke automatisk voldelige handlinger. Takk “nordlendinger”!

En liberal alkoholpolitikk er en god alkoholpolitikk!

fredag 8. juli 2011

Distriktene tjener på skattekutt

Dersom formuesskatten fjernes, vil det gi flere arbeidsplasser og høyere lønn i distrikts-Norge, viser en rapport som Siste.no.

Formueskatten er en særnorsk skatt og det er først og fremst de rødgrønne partiene som vil bevare denne skatten.

AP klar for kommunevalgkampen

Da er Nordkapp Arbeiderparti klar for kommunevalgkampen. Det første stuntet fra lokallaget i Nordkapp er en banner publisert på nettstedet til Radio Nordkapp. Jeg og Visto står bak løsningen som er genial ettersom budskapet hele tiden kan oppdateres.

Jeg synes plakaten ble fin og Nordkapp Arbeiderparti får mye for pengene.

Dersom jeg skal beklage noe, er det at partiene kan drive reklame på nett, i aviser og på radio, men TV-reklame er bannlyst på grunn av forbudet. Det gir oss som jobber med radio og internett veldig gunstige konkurranseforhold i forhold til TV-stasjonene. Fint for meg, men blodig urettferdig. Det er på høy tid å avvikle forbudet mot politisk TV-reklame.

Jeg er også litt stolt over at de lokale arbeiderpartimenneskene er fornøyde med servicen jeg har gitt, til tross for at jeg misliker sosialdemokratiet svært sterkt.

Jeg er ikke tatt med hasj

Lensmann Runar Elde kan til Radio Nordkapp fortelle om narkotikabeslag i Nordkapp. Jeg innrømmer det gjerne; det er ikke undertegnende som er tatt med ulovlige preparater. Jeg røyker ikke hasj og klarer meg lenge med øl, vin og Black Russian.

Det er små mengder som er beslaglagt i Nordkapp. 135 gram fordelt på flere personer er veldig, veldig lite og toppen av isfjellet. Forbudet mot narkotika gir illegalt salg og mye svarte penger. Også Nordkapp har narkotika i lokalmiljøet. Det er én av mange grunner til at jeg vil legalisere narkotika. Jeg tror lovlig salg bekjemper det mange vil bekjempe. På alkohol er det tverrpolitisk enighet om at Vinmonopolet er en ordning som sikrer en begrenset og kontrollert tilgjengelighet av sterke alkoholholdige drikkevarer. Samme virkemiddel vil jeg bruke på narkotikaområdet, uten at jeg er en stor forsvarer av Vinmonopolet.

Forbudet skaper stort sett problemer. Tenk bare på hvor stigmatisert personene som nå er tatt med litt hasj blir.

For øvrig kan det dukke opp flere slike småsaker i tiden som kommer. Nordkapp lensmannskontor må kjempe for å beholde stillingene som kontoret har. Det betyr at Runar Elde & co må bevise at dagens ressurser er nødvendige og resultatet kan være oppblåsing av småsaker. For øvrig dumt at lensmannen må rettferdiggjøre antall stillinger ved kontoret. Den siste debatten som har vært i etaten i Vest-Finnmark, er et godt bevis på at Nordkapp lensmannskontor omtrent får straff fordi de over lang tid har vært gode på å forebygge kriminalitet.

onsdag 6. juli 2011

Skatt på arbeid

Beregnet arbeidsgiveravgift i privat sektor økte fra 90,1 milliarder kroner i 2009 til 92,6 milliarder kroner i 2010, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det er så mye penger at det er vanskelig å forestille seg summen.
Norske bedrifter betaler ekstremt mye i skatt for å ha arbeidsplasser.

Tiltakssonen, altså Finnmark og Nord-Troms, har ikke arbeidsgiveravgift.

Når skattekåte politikere og borgere for øvrig i Nord-Norge forsvarer et høyt skattenivå, er det for alle andre. Ikke for oss som bor i Tiltakssonen. Fritaket av arbeidsgiveravgift i Finnmark og Nord-Troms har vært en suksess, men det er også en svært urettferdig ordning fordi fritaket gir ulike konkurransevilkår. Det er på tide resten av landet får den samme ordningen som Finnmark og Nord-Troms har. Lavere skatt bør være en målsetning for absolutt alle, ikke bare for oss som bor i nord.

Tannlegen: Hvem er best i fotball?

I dag har jeg vært hos tannlegen. Jeg har virkelig tannlegeskrekk, og har i flere netter sovet dårlig. Nå, før neste time, blir det søvn og barbering.

Jeg kom inn på kontoret til Dörte Schwepper. Før jeg fikk sagt ett eneste ord, fortalte hun meg at jeg ikke trengte bedøvelse med en hånlig latter slik som bare tannleger kan le.

-Jeg skal ha bedøvelse, var mitt krav.

-Du trenger det ikke, svarte Dörte.

Jeg satt meg ned i den grusomme stolen. Dörte fant frem sprøyta og jeg fikk bedøvelse. Da hun stakk sprøyta i tannkjøttet mitt, en sprøyte som er minst to meter lang, flirte hun nok en gang. Jeg grøsser av tanken på tannlegens latter.

Mens vi ventet på at bedøvelsen skulle virke, snakket tannlegen om været. I den stolen er det vanskelig å være uenig med ”sjefen”. Konklusjonen til Dörte var at sommeren ikke hadde vært så ille. Jeg nikket samtykkende. Sannheten er at årets sommer stinker. Det har vært kaldt og vi har knapt nok hatt soltimer.

Dörte fant frem borremaskinen. En megamaskin som lager ufyselige lyder. Jeg åpnet munnen og lukket øynene. Etter kun noen få sekunder med arbeid på den hullete tannen kom det magiske spørsmålet fra tannlegen.

-Solvik, hvem er best i fotball? Det er vel…

Jeg hadde tenkt å si som sant var; Liverpool og England. Jeg åpnet øynene og registrerte det intense blikket til Dörte Schwepper. Jeg ombestemte meg raskt.

-Det er Tyskland, svarte jeg kjapt.

-Flink gutt, var svaret til tannlegen.

Timen gikk mot slutten. Jeg fikk brukt litt penger. På tirsdag er det dessverre en ny date med Dörte Schwepper. Sånn går no dagan.

mandag 4. juli 2011

Lånefinansiere driften?

Dersom Nordkapp kommune faktisk får omgjøre kassakreditten til et langsiktig lån, betyr det at kommunen finansierer driften ved hjelp av lån. Klart ulovlig og jeg tviler på om Nordkapp kommune får godkjent kommunestyrets ønsker.

Det vil for så vidt ikke være første gangen kommunen finansierer driften på en tvilsom måte. Da kommunen bygget ut Honningsvåg skole ble momskompensasjonen fra prosjektet pløyd inn i den kommunale driften. På den måten utsatte kommunepolitikerne de økonomiske problemene. Etter at prosjektet var realisert, fikk hele kommunen merke den håpløse økonomiske situasjonen.

Med tanke på sakene om regnskapet for 2010 og kassakreditten i kommunestyret, er det helt utrolig at kommunestyret vedtok budsjettet for 2011 uten stor debatt. Det er de ikke-sosialistiske partiene i kommunestyret, altså Høyre og FrP, som må bane vei for videre omstilling. Når det ikke skjer, står kommunen på stedet hvil. Stedet hvil betyr for Nordkapps del en grusomt dårlig kommuneøkonomi.

Dersom Nordkapp kommune ikke får omgjort kassakreditten til et langsiktig lån, er det en fare for at kommunen forblir på ROBEK en god stund til. Kassakreditten skal nemlig være gjort opp 31. desember 2011. Det blir litt av en utfordring for kommunen!

Har bomma kraftig

Jeg legger meg litt flat. Jeg har bomma kraftig på prisen til et nytt svømmebasseng i Nordkapp. På møter og i sosiale sammenkomster har jeg hevdet at et nytt basseng vil koste over 60 millioner kroner. Kommunestyrets behandling av saken viser at rådmannens utredning har landet på 90 millioner kroner. Summen er så høy at det betyr at det ikke blir ny svømmehall i Honningsvåg i overskuelig fremtid.

Politikere som de neste månedene, altså i valgkampen, lover nytt svømmebasseng i Nordkapp, kommer med ren valgflesk. Ingen av partiene har løsninger for å investere så mye penger. Ingen av partiene har i dag penger til driften av et nytt svømmeanlegg.

Det er mulig å bygge en ny skattefinansiert svømmehall i Honningsvåg, men da må politikerne prioritere dette på bekostning av noe annet. Prioritering er omtrent et fremmedord i Nordkapp kommunestyre.

Se hva jeg har skrevet om denne saken så langt denne valgperioden.

fredag 1. juli 2011

Vi skremmer bort mange turister

Det er ekstremt dyrt i Norge!

Det er den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen 2010 fra Statistisk sentralbyrå som viser at mye er dyrt i Norge. Det er skatter og avgifter som driver prisene oppover i forhold til land vi kan sammenligne oss med. Oversikten viser at aktørene i reiselivsnæringen har vanskelige vilkår sammenlignet med konkurrenter i utlandet.

Det norske prisnivået for alkoholholdige drikkevarer og tobakk var mer enn dobbelt så høyt, 137 prosent, som gjennomsnittet av EU27, ifølge SSB. For hotell- og restauranttjenester, samt matvarer og alkoholfrie drikkevarer, var prisnivået i Norge henholdsvis 78 og 65 prosent over gjennomsnittet i EU27.

Fortsetter utviklingen vil nordmenn rømme til utlandet på ferie. Verst for norske bedrifter, er at utlendinger vil kvie seg for å reise til Norge. Det er rett og slett for kostbart å besøke det rødgrønne landet.

Sosialdemokratisk politikk, helt uavhengig av hvem som står bak politikken, kan på sikt bli en katastrofe for reisemålet Nordkapp.