torsdag 27. september 2007

Den økonomiske situasjonen – alvorlig!

Glem prinsipp, glem ideologi. Eller forresten, verken prinsipp eller ideologi er spesielt fremtredende i Nordkapp-politikken. Det jeg prøver å få frem er at kommunen er i en alvorig økonomisk situasjon. Vi bruker langt mer penger enn vi har. Vi har ikke lengre store byggeprosjekt som gir momskompensasjon, men rammeoverføringene fra staten er presset på grunn av befolkningsutviklingen. Kommunen har betydelig med gjeld. Alle dette er gode grunner til å omstille kommunen. Det er også gode bevis på at sosialdemokratiet, også Høyres sosialdemokrati, ikke fungerer i Nordkapp kommune. Ooooops jeg som ba leserne om å glemme både prinsippene og ideologien. Sånn er det å være en liberalist.

På Radio Nordkapp sitt nettsted presenterer Arnt Egil Skansen tallene for kommunestyret. Det går mot underskudd, for å uttrykke dette enkelt, på 4 millioner kroner, mens kommunestyret, der Høyre gjennom behandlingen i formannskapet heldigvis var drivkraften, ønsket et overskudd 3,5 millioner kroner. Det betyr en voldsom skjevhet mellom inntekter og utgifter. Nå må politikerne ta grep. Mitt beste forslag er å sette grenser for politikk. Komme med en klar definisjon på hva kommunen skal gjøre og hvilke oppgaver som private aktører skal ta seg av. Gjennom grenser for politikk hadde kommunen kommet et godt stygge på vei og diskusjonene om veivalgene hadde blitt mye klarere.

Det er nesten synd Arnt Egil Skansen ikke holdt sitt innlegg før valget. Dersom velgerne jevnt og trutt hadde blitt gjort oppmerksom på behovet for omstilling, ville SV aldri ha oppnådd 29,5 prosent i oppslutning slik tilfellet var 10. september i år.

Ingen kommentarer: