tirsdag 4. januar 2011

Skrekk og gru

Politikerne i Hjelmeland kommune ble innkalt til ekstraordinært kommunestyremøte, uten at møtet var offentliggjort eller at saksdokumentene var lagt ut til offentlig ettersyn.


På nettstedet offentlighet.no er det debatt om saken.

Det er etter mitt syn kritikkverdig at en kommune er engasjert i forretningsdrift. Hvis dette i tillegg blir gjort på en udemokratisk/lukket måte, er det ekstremt skummelt.

Retningslinjene om åpenhet kunne vært fulgt dersom formannskapet hadde brukt § 13 i kommuneloven, den såkalte hasteparagrafen. Det betyr et vanlig formannskapsmøte, et møte som behandler en kommunestyresak. Denne praksisen har Nordkapp benyttet. Sist like før jul.

Åpenhet er viktig. Jeg håper velgerne i 2011 prioriterer politikere som står for en åpenhetslinje.

Ingen kommentarer: