søndag 23. januar 2011

DLD i Høyres sentralstyre

Heidi Nordby Lunde skriver om datalagringsdirektivet og om Høyres sentralstyremøte som er i morgen. En veldig god bloggpost!

La meg sitere fra Høyres program for inneværende periode:

“9.4 For å sikre personvern og ytringsfrihet vil Høyre:

•utrede grunnlovsfesting av personvernet.
•sikre loggføring av hvem som sjekker personopplysninger i de store offentlige velferds-, justis- og pasientregistrene, samt gi den enkelte rett til å få vite hvem som vet.
•fjerne muligheten for å offentliggjøre de samlede søkbare skattelistene.
•etablere personvernombud ved alle de store offentlige institusjonene.
•styrke Datatilsynet.
•redusere overvåkingen i samferdselssektoren.
•hindre at offentlige postjournaler og lignende gjøres søkbare gjennom de store søkemotorene.
•legge til grunn en restriktiv praksis for bruk av overskuddsinformasjon.
•stille seg kritisk til innføringen av nye lover som øker adgangen til, eller omfanget av, overvåkning i samfunnet.
•oppheve blasfemiparagrafen.
•oppheve rasismeparagrafen når en ny universell antidiskrimineringslov er på plass.”

Hva er poenget med å vurdere å grunnlovsfeste personvernet, hvis DLD blir innført? Hva er vitsen med å styrke Datatilsynet når tilsynets advarsler i forbindelse med DLD blir oversett? Høyre har et seriøst problem dersom partiet går inn for DLD.

En spesiell hilsen til Frank Bakke Jensen, stortingsrepresentant for Finnmark Høyre. Han er egentlig imot DLD, men danser etter valsen som Erna Solberg spiller. Merkelig!

Ingen kommentarer: