tirsdag 18. januar 2011

Mer trening, ja takk!

Jeg har de siste årene overvært flere diskusjoner om trening i HT & IF. På møter har flere tatt til ordet for at klubben skal være forsiktig med for mye treninger for barn og ungdommer. I hver eneste diskusjon har jeg vært enig med Ole Dyrstad, sportslig leder i fotballgruppa og nestleder i Finnmark Idrettskrets, som påpeker at dagens ungdommer trener mindre enn det som var vanlig før.

Noen timer med trening hver uke, riktig nok helt frivillig, kan umulig være skadelig for folkehelsen. Mer aktivitet og mindre internett, er kun en fordel etter min mening. Når ungdommer trener fire timer i uken, er det altfor lite til å ha diskusjoner om belastningen treningene gir.

Jeg tror mange av mine lesere vil bli overrasket over diskusjonene i HT & IF. Noen foreldrer/foresatte tar kontakt når barna trener tre timer fotball/håndball i uken, fordi de mener tre timer er for mye. Tre timer i uken for en ung tenåring er lite, i alle fall hvis han/hun skal bli en god spiller.

Jeg registrer at topptrenere, ifølge VG, deler det synet fotballgruppas styre har praktisert de siste årene. Istedenfor å klage på antall treningstimer som ligger på et forsvarlig nivå, bør foreldrer/foresatte prioritere andre ting i barns oppvekst, fra skoleinnsats til nettkultur og rusholdninger.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Du sier ungdommer. Hvilke aldersgrupper snakker du om? De yngste er 5 år og de eldste (aktive) er vel ca. 30-35 år. Det er vel litt drøyt å kalle en 5 åring for ungdom.

Solvik sa...

Anonym, med ungdommer mener jeg fra 13 år og oppover. Det har ikke vært debatter om treningsmengder for de yngste, så vidt jeg vet om. Der er det heller debatt om når treningene skal starte opp og klubber har ulike praksis for de yngste spillerne.

Anonym sa...

Da kan jeg fortelle deg at det i høyeste grad er debatter om hvor ofte en 5 åring skal trene fotball.

Solvik sa...

Jeg tenkte ikke på femåringer i bloggposten og det gjorde heller ikke trenerne i VG-oppslaget som var mitt utgangspunkt. Mitt poeng var og er at mange ungdommer er for lite aktiv. Fem åringer for eksempel lengre i fysisk aktivitet gjennom lek i barnehagen enn mange 14-åringer er i løpet av en dag.

Anonym sa...

Helt enig. Man må skille mellom de yngste og ungdommen. En ungdom bør vel strengt tatt være i aktivitet hver dag!