fredag 14. januar 2011

Fotballgruppa eneste søker

Etter det jeg erfarer er fotballgruppa den eneste som har søkt om å få arrangere Nordkappfestivalen 2011. Bra og litt synd. Bra fordi fotballgruppa har vist at de kan lage gode festivaler. Synd, også på dette området bør det være konkurranse slik at skattefinansierte penger blir utnyttet på best mulig måte.

Nordkappfestivalen er et glimrende eksempel på konkurranseutsetting. Det er billigere og bedre enn om kommunen skulle gjøre det i egen regi. Det Nordkapp kommune gjør med Nordkappfestivalen, er veldig god høyrepolitikk. Det ble fremmet mange forslag før dagens organisering ble fast praksis, men ordningen har vært svært vellykket.

Jeg antar at fotballgruppa får tildelt ansvaret for Nordkappfestivalen 2011 om noen få dager fra Oppvekst og kultursektoren, Nordkapp kommune.

Ingen kommentarer: