fredag 28. januar 2011

Prøver på nytt på mandag

Forhåpentligvis, for SVs skyld, var det elendig vær som var årsaken til labert oppmøte på Corner torsdag kveld. Dårlig oppmøte har medført at SV har utsatt årsmøtet til førstkommende mandag.

Været kan ingen gjøre noe med. Er det labert oppmøte på grunn av manglende interesse, er det et problem for SV. Dårlig organisasjon er det mulig å gjøre noe med, men det kreves hardt arbeid og politiske visjoner. Også Nordkapp SV var med på det enstemmige budsjettvedtaket for 2011. Enstemmighet, minimalt med ideologiske debatter og manglende visjoner betyr døden for den politiske interessen i Nordkapp.

Ingen kommentarer: