mandag 3. januar 2011

Ny mann vil nekte førstegangstjenesten

Ny mann vil nekte førstegangstjenesten

Redaksjonsmedlemmene i Liberaleren får med jevne mellomrom e-poster fra unge menn som ønsker å nekte vernepliktstjenesten. Når det kommer henvendelser, går mine tanker tilbake til den tiden jeg kjempet mot staten. Jeg sonet fengselsstraffer på til sammen syv måneder.

Den siste e-posten kom i dag tidlig. Det er en ung mann som er innkalt til tjeneste i januar. Mannen er motstander av verneplikt, og mener ethvert menneske skal ha rett til å takke ja eller nei til jobbtilbud.

Jeg skiller ikke mellom militær førstegangstjeneste og siviltjeneste. Begge ordningene er tvangsarbeid for staten. For å uttrykke det på en enkel måte; vi kaster bort enorme pengesummer på noe som ikke virker, noe tidligere forsvarssjef Sverre Diesen har uttalt flere ganger.

Kampen mot verneplikten, er en kamp for økt frihet.

Ingen kommentarer: