onsdag 5. januar 2011

Økt skatt med AUF-politikk

AUF-leder Eskil Pedersen har flere skatteforslag, presentert i Dagens Næringsliv. Dersom ungdomspolitikeren får gehør i Arbeiderpartiet, vil mange borgere få økt skatt. Skattenivået bestemmer hvor omfattende staten skal være og AUF-lederen ønsker en betydelig større stat enn det vi har i dag. Det er skremmende!

Det er også svært betenkelig at Pedersen ønsker et samfunn der politikerne skal bestemme hva som er luksusforbruk og hva som er nødvendige forbruksvarer.

Noen av skatteforslagene presentert på DN.no.

Dersom AUF får bestemme vil det i fremtiden være tre spørsmål på min selvangivelse. Hva tjente du? Hva betalte du i skatt? Når kan vi hente resten? Et sånt samfunn er motbydelig!

Ingen kommentarer: