onsdag 12. januar 2011

En eksemplarisk menighet

Nordkapp menighet har i mange år vært eksemplarisk. Ingen store saker eller skandaler, selv om det helt sikkert har vært utfordringer på kontoret med jevne mellomrom.

Ulempen med en flott menighet er at det er vanskelig å få i gang en lokal debatt om et skille mellom stat og kirke.

Fordelen er en tolerant menighet med plass til alle, selv om mørkemannen Ulf Syversen (Ap) er representant i Nordkapp menighetsråd.

Dagbladet har et oppslag om Nordkapps rake motsetning, Aurland kommune. Nå trenger det ikke være Aurland kommune som organiserer galskapen. Det kan være bispedømmet i Bjørgvin. Uansett har presten fått beskjed om å gifte seg ellers ryker fast ansettelse. Kauringer!

I kristelig sammenheng er de konservative fundamentalister!

Ingen kommentarer: