onsdag 12. januar 2011

Kommuner varsler skatt på næringseiendommer

17 prosent av landets kommuneledere varsler at deres kommune vil benytte den nye muligheten til å skrive ut skatt på næringseiendom, ifølge DN.no.

Fra før har hver fjerde kommune (112 av 430) skatt på næringseiendom.

Istedenfor eiendomsskatt bør kommunene effektivisere driften, både i form av grenser for politikk, konkurranseutsetting og privatisering.

I Nordkapp er det ingen av kommunestyrerepresentantene som har gjort forsøk, ifølge møtebøkene, på å bli kvitt eiendomsskatten. Høyre og FrP har programfestet motstand mot eiendomsskatt.

Ingen kommentarer: