fredag 21. januar 2011

Debatt om rusomsorgen i Tromsø

Det er venstrepolitiker Jonas Stein Eilertsen som fremmet forslaget som fikk tilslutning. Helse- og omsorgskomiteen i Tromsø støtter tanken om et prøveprosjekt med heroinassistert behandling.

Veldig, veldig, veldig bra!

Les mer på Liberaleren.

Ingen kommentarer: