fredag 28. januar 2011

Politikk i Enebakk enig med Nordkapp Høyre

Politikk i Enebakk skriver om kultur i en bloggpost som har tittelen Gruppemøte. I bloggposten skriver John-Arne Nyland om hva han mener politikerne bør prioritere i kulturpolitikken. Hans tanker er helt i tråd med det Nordkapp Høyre, altså undertegnede og gruppen, gjorde i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur i forrige periode.

Under min ledelse prioriterte Nordkapp Høyre kun barn og ungdommer i kulturmidlertildelingene. Gjennom mange forslag vridde vi politikken. I forskriftene står det nå at barn og ungdommer prioriteres. I tillegg fikk vi tilslutning for noen tusenlapper ekstra til de unge på bekostning av lag og foreninger for voksne. Når kommunen skal subsidiere et tilbud, er det greit at subsidiene går til barn og ungdommer.

Nordkapp Høyre har ikke vært like konsekvente i inneværende periode. Jeg antar at Høyres medlem i avdelingsstyret har tatt for lett på oppgaven.

Nyland mener også at balansen mellom kultur og idrett bør justeres, til idrettens fordel. Er det noe jeg skammer meg over fra arbeidet i forrige periode, er det at vi aldri fremmet konkrete forslag på dette. Tanken ble lansert, men aldri fulgt opp med konkrete forslag i budsjettarbeidet.

Jeg er ikke tilhenger av kulturstøtte. Som den demokraten jeg er, følger jeg både partiprogrammet og flertallet i fraksjonen. Høyre er for skattefinansierte overføringer til kultur- og idrettssektoren.

Ingen kommentarer: