mandag 17. januar 2011

Ideologi er viktig!

"--Det må være en ideologi i bunnen når en velger parti og standpunkt. Ideologien er viktig også i lokale saker, sier leder i Nordkapp SV, Torger Samuelsen til Radio Nordkapp i rekrutteringsdebatte".

Han har helt rett og han er én av dem som ofte har en ideologisk inngang i de politiske debattene. Kampen mot Rica, og næringslivets for øvrig, er en sosialistisk kamp i gammel SV-ånd. Torger har i denne valgperioden gjort sitt for å skape politiske avstander, uten stor lykke. Det er ikke hans feil!

Dersom ideologi ikke ligger til grunn, kan alle sammen stille på samme valgliste. Deretter blir det opp til borgerne å bruke kumulasjon, altså gi ekstrastemmer til de som ”fortjener” det. En motbydelig tanke fordi lokalpolitikken kun blir pragmatisme og ingen ideologi.

Per Tore Schjelderup er ett bevis på at ideologi er mangelvare i lokalpolitikken. Han var senterpartipolitiker og er nå nestleder i Nordkapp FrP. I forhold til partiprogrammene skal det være vanskelig å gjøre en slik overgang.

Ingen kommentarer: