torsdag 13. januar 2011

Raymond Robertsen har lagt på seg

Den eneste nyheten jeg fikk ut av dagens tema på NRK2, Finnmarksloven, var at tidligere stortingsrepresentant Raymond Robertsen (H) har lagt på seg. Han er ikke stor nok til å slutte seg til “Store Høyre” enda, men er bare noen titallskilo unna.

Jeg har lenge sett frem til filmen «Fjellfinnhua», laget av Guro Saniola Bjerk. Etter filmen er jeg usikker på hva jeg skal mene, bortsett fra at filmskaperen overdriver konfliktene i Finnmark. Alle i Finnmark har omtrent de samme rettighetene, selv om vi har Sametinget, Finnmarksloven og Finnmarkseiendommen. Fundamentalister kan skape konflikter, men det er få av dem i Finnmark. I teorien kan Norge bli en islamsk stat, men det vil aldri skje i praksis. Det er mulig å konstruere konflikter og det gjør Guro Saniola Bjerk i filmen som ble sendt på NRK2 i kveld.

Jeg har ikke inntrykk av at Sametinget og Finnmarksloven har skapt økt nasjonalisme, noe også jeg fryktet. Det er kamp om ressurser og “alle” kjemper mot alle.

Jeg er, på liberalistisk grunnlag imot både Sametinget, Finnmarksloven og Finnmarkseiendommen. Sametinget har laget en stat i staten, finansiert av skattefinansierte penger. Vi trenger mindre stat og mindre politisk styring, ikke mer. Sametinget og Finnmarkseiendommen har bidratt til økt politisk innblanding på mange felt. Politikere er vanlige mennesker og jeg tror ikke politikerne kan styre borgernes liv bedre enn det hver enkelt borger klarer selv.

Jeg er glad jeg sett filmen, men reprisen dropper jeg. Én gang er mer enn nok. Mine samiske venner forblir mine venner også i fremtiden.

Ingen kommentarer: