søndag 16. januar 2011

Rekrutteringsdebatt i Radio Nordkapp

På fredag var det debatt om rekruttering til lokalpolitikken i Radio Nordkapp. Partilederne i Nordkapp deltok. Jeg har ikke hørt debatten spesielt nøye, fordi jeg tror jeg sitter på fasiten om hvorfor det er vanskelig å rekruttere personer til lokalpolitikk.

Det er flere momenter som spiller inn, alt fra dårlige organisasjoner til politisk innhold. Høyre har for eksempel brutt partiets vedtekter i mange år og Senterpartiet la organisasjonen på is. Det viktigste er likevel mangel på gode debatter. Når partiene i folkevalgte organ er enige i det aller meste og det er stort fravær av ideologiske debatter, er det naturlig at borgenes engasjement blir borte. Nordkapp kommune kan ikke drives som en velforening med koseprat rundt møtebordet dersom politikerne forventer økt engasjement.

I 2007 var valgoppslutningen i underkant av 60 prosent. Med så lav valgoppslutning blir det ekstra vanskelig å få engasjerte borgere til politisk arbeid. Partiene har et stort ansvar og det er på tide å skape avstand mellom partiene.

Lars Helge Jensen sa følgende til Radio Nordkapp i 2007:
“Nå er tiden inne for at flere engasjerer seg i lokalpolitikken. Ved å få inn unge friske folk i kommunepolitikken vil det bli mer interessant for alle samme. I dag er det alt for mange ”like politikere” i kommunestyret, sier gruppeleder for Høyre, Lars Helge Jensen, til Radio Nordkapp”.

Lars Helge Jensen har praktisert likhetslinjen. Først i Nordkapp Uavhengig Liste og deretter i Høyre. Jeg tror han hadde rett i 2007, men han har på fire år ikke løftet mange fingre for å få frem de politiske skillelinjene i Nordkapp.

Nyheten fra debatten i Radio Nordkapp er at Venstre ikke stiller liste ved kommunevalget. Synd, men forståelig. Det er bare tull å stille liste bare for å være tilstede. Partiene i Nordkapp er like nok uten Venstre-politikere i folkevalgte organ.

Ingen kommentarer: