tirsdag 18. januar 2011

Denne konferansen burde vært for Nordkapp

Dersom politikere skal få mer velferd ut av hver skattefinansierte krone, er konkurranseutsetting en nødvendighet.

Det er NHO Service som denne uken skal skolere høyrepolitikerne i konkurranseutsetting, altså skattefinansierte varer og tjenester utført av private aktører. Høyrepolitikerne må få mer ut av krone for å være troverdige i blant annet eiendomsskattspørsmålet i kommunesektoren, og derfor er det på sin plass med skolering av lokalpolitiske toppkandidater.

I Nordkapp er det ikke stor forskjell mellom Høyre og de andre partiene. Årsaken er at Høyre ikke har prioritert slike saker og det er synd. Budsjettet for 2011 ble for eksempel vedtatt enstemmig.

Les mer på siste.no.

Hva er konkurranseutsetting?
At noe som tidligere har vært en offentlig produsert vare eller tjeneste (et monopol) i fremtiden også kan produseres av private. Det offentlige etterspør en vare eller tjeneste.

I praksis innebærer dette at et (politisk) organ (forhåpentligvis) lager en liste med krav til kvaliteten på tjenesten, og så lyser ut en konkurranse.

Private (bedrifter eller ideelle organisasjoner) kommer så med et tilbud, der de viser hvordan de vil løse oppgaven i forhold til kravene, og til hvilken pris.

Et offentlig organ (ikke nødvendigvis politisk) velger så hvilken tilbyder som har det mest troverdige tilbudet. Det er ikke noe krav at man skal velge den billigste.

Finansieringen er fortsatt offentlig. Dette betyr at det ikke er den enkelte brukers lommebok som avgjør kvaliteten på tilbudet.

Konkurranseutsetting kommer til å bli en viktig sak i høstens valgkamp.

Hva er privatisering?
At det offentlige (stat, fylke, kommune) ikke har ansvar for verken å finansiere eller produsere en vare eller tjeneste, og heller ikke har noe ansvar for at en vare/tjeneste i det hele tatt blir produsert.

Hvis du har behov for denne varen eller tjenesten må du selv både betale for den, og finne noen som vil lage den.

Ingen kommentarer: