tirsdag 4. januar 2011

Om norsk politikk

Kristin Clemet, leder i Civita, skriver om de små forskjellene som er i norsk politikk. Innlegget er publisert på civita.no.

Civita-lederen tar for seg rikspolitikken. Undertegnede har i over tre år skrevet om politikken i Nordkapp. I Nordkapp er det ingen synlige forskjeller mellom partiene. Budsjettet for 2011 ble vedtatt enstemmig.

Ingen kommentarer: