onsdag 5. januar 2011

Smart av SV

På en enkel måte markerer Nordkapp SV seg i mediene, skaper debatt og muligens setter eget merke på strekningen Hjellplassen til løkta.

Jeg trenger ikke å flagge om jeg er enig i innspillene som Radio Nordkapp omtaler i dag, men jeg registrerer et politisk utspill i forbindelse med skredsikringen på Nordvågveien. Altfor få politikere/parti fremmer utspill og forslag som synliggjør egen politikk. Jeg forventer at SV-politikerne følger opp brevet når saken er til politisk behandling.

Det er debatter og ulike forslag som skaper utvikling og fremskritt.

Ingen kommentarer: