mandag 17. januar 2011

Motstanderne har ikke resignert!

NTB-meldingen om at Høyres DLD-motstanderne har resignert, stemmer ikke. Heldigvis! I formiddag sendte Torbjørn Røe Isaksen ut følgende melding på Twitter:
”Ser i avisen at bla undertegnede har 'gitt opp' kampen mot #dld. Det har jeg ikke registrert”.

Jeg minner om personvern i Høyres program for perioden 2009 – 2013:
“9.4 For å sikre personvern og ytringsfrihet vil Høyre:
•utrede grunnlovsfesting av personvernet.
•sikre loggføring av hvem som sjekker personopplysninger i de store offentlige velferds-, justis- og pasientregistrene, samt gi den enkelte rett til å få vite hvem som vet.
•fjerne muligheten for å offentliggjøre de samlede søkbare skattelistene.
•etablere personvernombud ved alle de store offentlige institusjonene.
•styrke Datatilsynet.
•redusere overvåkingen i samferdselssektoren.
•hindre at offentlige postjournaler og lignende gjøres søkbare gjennom de store søkemotorene.
•legge til grunn en restriktiv praksis for bruk av overskuddsinformasjon.
•stille seg kritisk til innføringen av nye lover som øker adgangen til, eller omfanget av, overvåkning i samfunnet.
•oppheve blasfemiparagrafen.
•oppheve rasismeparagrafen når en ny universell antidiskrimineringslov er på plass.”

Ingen kommentarer: