fredag 21. januar 2011

På tide med en endelig avklaring

Styret i Nordnorsk Filmsenter vil flytte senteret til Tromsø, et gammelt krav som kom da jeg var aktiv kommunepolitiker i Nordkapp.

Det er i stor grad distriktshensyn som er årsaken til at Nordnorsk Filmsenter ligger i Honningsvåg, ikke kulturpolitiske argument. Det er på tide med en avklaring i denne saken, en avklaring som eierne må følge opp.

Det ligger i kortene at Nordnorsk Filmsenter blir å flytte fra Honningsvåg. Dersom det skjer, bør Nordkapp kommune trekke seg helt ut av senteret. Det er tull å bruke penger fra kommunebudsjettet dersom gevinsten er nær null.

Diskusjonene om politikerne bør bruke skattefinansierte penger på film, er også interessant. Det er en debatt for mange politikere, både i Nordkapp kommunestyret, fylkestinget og på Stortinget.

Ingen kommentarer: