tirsdag 4. januar 2011

Bilen er viktig for borgerne

Ser vi alle typer norske og utenlandske kjøretøyer under ett, tilbakela de til sammen 43,8 milliarder kilometer på norske veier i 2009. Denne samlede kjørelengden tilsvarer omtrent 150 turer fram og tilbake til sola, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Når politikere snakker om restriksjoner på bilbruk, er det inngrep som vil gå utover dagliglivet til svært mange borgere. Bilen er viktig for mange, enkelt og greit.

Ingen kommentarer: