fredag 21. januar 2011

Statsstøtte for 2011

Flere av partiene i Nordkapp har dårlig drift. Denne listen bekrefter påstanden.

Ingen kommentarer: