fredag 7. januar 2011

Idrettsrådet ønsker debatt om kulturmidlene

En kan mene hva en vil om kulturmidlene som Nordkapp kommune deler ut, men når kommunen deler ut 261 000 kroner er det helt feil at kun 41 prosent av summen går til idrett.

Avdelingsstyret bør ta en prinsipiell debatt om kulturmidlene. I tillegg bør dokumentet med retningslinjer for tildelingene rulleres. Jeg fikk, på vegne av Høyre, flertall for retningslinjer for mange år siden. Det er på tide politikerne ser på retningslinjene, slik at dårlige punkt kan endres/fjernes.

I går var det møte i Nordkapp idrettsråd. Vi fattet følgende vedtak:
”Nordkapp idrettsråd ønsker en høyere andel av kulturmidlene til idrett. Idretten får for lite i forhold til antall medlemmer og utgiftene knyttet opp mot aktivitetene. Idrettsrådet ber avdelingsstyret for Oppvekst og kultur ta debatten om kulturmidlene”.

Personlig er jeg ikke overbegeistret for kulturmidler, av prinsipielle årsaker. Jeg har som FrP-politiker på 90-tallet stemt imot alle tildelingene og jeg har som høyrepolitiker kun prioritert barn og ungdommer. Uansett hvilken hatt jeg bruker, mener jeg bestemt at dagens prioritering er urettferdig.

Ingen kommentarer: