torsdag 27. januar 2011

Mer makt til bygdelagene

Venstre driver politikk i dagens utgave av Finnmarksposten, og vil ha mer makt til bygdelagene i kommunen. Forslaget hører hjemme i kommunestyret og dagens oppslag er et bevis på at Venstre er viktig og at det er mulig å drive politikk i Nordkapp.

Forslaget har flere ulemper; bygdelagene har i dag stor frihet, selv om jeg vil betegne lagene som rådgivende organ uten makt. Dersom kommunestyret skal flytte makt, noe som kan være fornuftig, må det følge med penger. Er det noe Nordkapp kommune har lite av, er det penger. Til tross for store økonomiske problem gjennom mange år, har fantasien vært liten blant politikerne for å effektivisere driften. Venstre er et godt alternativ, men partiet har ikke tradisjoner for å bruke lite skattefinansierte penger i folkevalgte organ. Venstre er et utgiftsparti på Stortinget, i fylkestinget og i kommunestyret.

Mer makt til bygdelagene er en sak som bør utredes, men det er først og fremst en budsjettsak. Uten penger kan ikke bygdelagene få mer frihet eller ansvar. Det hadde vært spennende å se om Venstre fant større plass på budsjettet til bygdelagene. Svaret får vi ikke før Nordkapp Venstre er representert i kommunestyret!

Forslag i mediene kan gi partiet større oppslutning i form av medlemmer og sympatisører. Mediene er viktig for politikerne, men forslag må fremmes i folkevalgte organ for å ha verdi. Det er politikerne som fatter vedtakene og derfor er det viktig med Venstre-representasjon i kommunestyret. I dag tyder mye på at Kim Sandberg & co ikke stiller liste ved høstens kommunevalg.

Ingen kommentarer: