tirsdag 11. januar 2011

AP – eneste alternativet?

–Vi skal vinne debattene i spiserommene og i kantina, slår partisekretær Raymond Johansen fast på eget nettsted.

Hvis ikke Arbeiderpartiet vinner frem i Nordkapp vil jeg bli svært overrasket. I Nordkapp er det ingen opposisjon til AP-politikken som har vært ført i inneværende periode. Budsjettet for 2011 ble for eksempel vedtatt enstemmig.

Høyre- og fremskrittspartipolitikere som ikke frontet egen politikk i kommunestyret, bør holde munn på Corner, Nøden Pub og på spiserommene. Politikken blir vedtatt i folkevalgte organ og ikke rundt kaffebordet. Skal opposisjonen kritisere makten, må de for å være troverdig presentere et alternativ. Det har ikke skjedd i Nordkapp!

Den politiske enigheten i desember 2010 er ikke spesiell, men det er enkelt å vise til vedtakene ettersom de fleste husker hva kommunestyret gjorde for omtrent én måned siden.

Ingen kommentarer: