mandag 10. januar 2011

Smått og rått

Små kommuner får mye skattefinansierte penger. Nordkapp kommune er én av kommunene der store overføringer fra staten har vært avgjørende for tjenestetilbudet.

Les mer i Kommunal Rapport.

Det er spennende hva som skjer den dagen pengesekken må strammes inn. Få er forberedt på et systemskifte med klare grenser for politikk.

Ingen kommentarer: