torsdag 20. januar 2011

Hurra for SV

”SV er klare til kamp”, er overskriften i dagens utgave av Finnmarksposten. Lokalavisen har intervjuet partileder Torger Samuelsen og nestleder Liv Harriet Johansen. Jeg jubler for oppslaget. Et godt SV-lag vil stimulere de andre partiene til å skjerpe seg. Også i politikk må det være konkurranse mellom organisasjonene og om de politiske løsningene.

SVs problem, et problem de andre partiene også har, er at SV har vært med på mange av vedtakene i Nordkapp i denne valgperioden. Budsjettet for 2011 ble for eksempel vedtatt enstemmig. Det er useriøst å kritisere en politikk partiet har stemt for. Til SVs fordel må det legges til at partiet faktisk har fremmet en del forslag og Nordkapp formannskap og Nordkapp kommunestyre er så røde som det er mulig å bli i dette rødgrønne landet.

Et godt SV-lag, gjerne med SU, skal i teorien gi Høyre og FrP et løft. Eller; Høyre- og fremskrittspartipolitikerne må først innse at det er konkurranse mellom partiene. Dersom Lars Helge og Renate innser dette, vil det gi lokallagene et løft.

Hurra for SV, men ikke for den ufyselige politikken SV fronter i Nordkapp kommunestyret. En politikk det i stor grad er bred enighet om.

Ingen kommentarer: