søndag 2. januar 2011

Ny spillpolitikk i idrettsrådet

Jeg har innkalt til nytt møte i Nordkapp idrettsråd, faktisk et møte der styret skal behandle flere tunge saker. Jeg håper medlemmene er godt forberedte.

Én av sakene er nytt idrettspolitisk dokument, et dokument som Idrettstinget skal vedta i mai 2011. Idrettsrådet har fått saken fordi dokumentet er på en høringsrunde i idrettsbevegelsen.

Det er faktisk mye å gripe fatt i, men jeg velger kun spillpolitikken. Jeg foreslår å fjerne enerettsmodellen, altså monopolet til Norsk Tipping. Jeg ønsker en modell med konkurranse basert på ideene som kampanjen Ansvarlig Spill har lansert for flere år siden.

Jeg tipper at forslaget mitt blir nedstemt, slik et lignende forslag ble nedstemt i fotballgruppa for ett år siden. Poenget med å fremme forslaget, er å liberalisere politikken på sikt. Det er slike forslag, slike debatter, som fører til en ny politikk. På en folkelig måte kan en godt si at det er slike forslag som sørger for at en ny kurs modnes hos beslutningstakerne.

Flere selskap har lenge kjempet for å erstatte spillmonopolet til Norsk Tipping med en lisensordning der de utenlandske nettspillselskapene får konkurrere på like vilkår med Norsk Tipping. Dette gjøres mot at de underlegger seg statlig kontroll og betaler en prosentvis andel av sitt overskudd til gode formål. Flere europeiske land har gått for løsningen som skisseres og det uten mange ulemper.

Ingen kommentarer: