torsdag 15. januar 2009

Mindre og mindre frihet

Helsedirektoratet vil heve aldersgrensen på kjøp av tobakksvarer og begrense tilgjengeligheten kraftig. Det er like før jeg begynner å snuse igjen i protest mot direktoratet og Den Norske Legeforening.

Når du skal stemme senere i år, bør du velge et parti som ivaretar borgernes frihet på en god måte.

Ingen kommentarer: