onsdag 28. januar 2009

Konsekvenser av brudd?

Hvilke konsekvenser har det om Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet bryter avtalen som partiene har inngått?

I Nordkapp er det mange som ringer til hverandre med det spørsmålet i kveld.

Konsekvenser? Ingen. Nordkapp styrer etter formannskapsmodellen. Det betyr at de fleste valgene ble gjort i forbindelse med konstitueringen av kommunestyret. Ordfører Kristina Hansen forblir ordfører, Lars Helge Jensen forblir varaordfører og leder av avdelingsstyret for Helse, omsorg og sosiale tjenester. Renate K Olsen vil representere Fremskrittspartiet i formannskapet i de neste årene osv.

Et brudd har kun konsekvenser for nye valg. Det betyr valg av representantskapsmedlemmer i Repvåg Kraftlag AL eller nye medlemmer i Nordkapp og Porsanger Havn IKS, når Kristina Hansen går lei av Erling Walsøe. Et brudd vil medføre at Høyre ikke kan forlange styreledervervet i havna, et verv partiet allerede har mistet.

Politisk har et brudd lite å si ettersom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet ikke har fulgt den politiske avtalen som ble underskrevet 10. oktober 2007.

Dersom Nordkapp hadde parlamentarisme som styringssystem, ville et brudd sannsynligvis fått konsekvenser i Nordkapp. Mitt tips er at SV hadde fått større innflytelse, men det blir kun spekulasjoner. Nordkapp Fremskrittsparti ba kommunestyret utrede parlamentarisme tidlig på 90-tallet. Forslaget ble nedstemt. Nå kan SV angre på at partiet stemte imot mitt forslag som var sabla godt, men litt dyrt. :)

Ingen kommentarer: