søndag 11. januar 2009

Gode tall for Edelh Ingebrigtsen

Edelh Ingebrigtsen har offentliggjort besøkstallene for Nordkapp kino. Det er hyggelige tall for kinosjefen, og sånn blir det når det offentlige, kommunene/staten, er aktør innenfor konkurranseutsatte område. Rett og slett fordi politikerne gjennom offentlig sektor også er regulator og premissgiver for konkurransen. Offentlige aktører eller skattefinansierte etater, kan gi seg selv fordeler fordi man har flere hatter på. Kommunale kinoer er ett av flere moment som ødelegger for et fritt marked på film.

I Høyre er det delte meninger om skattefinansiert kinodrift. Jeg er nok i mindretall, fordi jeg vil privatisere for enhver pris. I Nordkapp har det vært debatt om kinoen i mange år, men Nordkapp Høyre har aldri fremmet forslag på privatisering. Vi liberalister har lojalt fulgt flertallet i partiet.

Et gammelt oppslag fra NRK.no om kinodrift.
Et litt nyere oppslag fra nettstedet til Fredrikstad Høyre.

Ingen kommentarer: