tirsdag 27. januar 2009

Styret utsatte avgjørelsen

Av en eller annen merkelig grunn utsatte styret avgjørelsen om å bryte samarbeidet som ble inngått med Arbeiderpartiet for litt over ett år siden. Den politiske delen av avtalen er overhode ikke overholdt. Ulempen med denne delen, er at Høyre og Fremskrittspartiet kun har vært litt bedre enn Arbeiderpartiet. I politiske spørsmål har det kun vært nyanser som har skilt partiene i kommunestyret i denne perioden. Når jeg mener at Høyre og Fremskrittspartiet har vært litt bedre enn Arbeiderpartiet, går det på antall kuttforslag som er fremmet i kommunestyret.

De som tviler på mine påstander, bør lese avtalen og sammenligne den med vedtakene fra avdelingsstyret, formannskapet og kommunestyret.

I det valgtekniske samarbeidet har Arbeiderpartiet brutt avtalen. Havnerådet utnevnte Erling Walsøe som styreleder i Nordkapp og Porsanger Havn IKS, mens medlemsmøtet i Nordkapp Høyre ønsket Bjørn Ronald Olsen. Det taler ikke til Arbeiderpartiets fordel at Høyres gruppeleder jobbet på tvers av vedtak som partiet har fattet. Ordfører Kristina Hansen er leder av Havnerådet. Hun var svært delaktig i Arbeiderpartiets delegasjon da avtalen mellom de tre partiene ble underskrevet.

Forhåpentligvis bryter medlemsmøtet samarbeidet i torsdagens møte. Det er på tide å avslutte denne farsen som kun er med på å øke politikerforakten.

På årsmøtet i Nordkapp Høyre bør medlemmene i partiet ta en diskusjon om fremtiden. Slik som driften er i dag, er Nordkapp Høyre helt overflødig i Nordkapp kommune. Det er synd. I en kommune der svært få setter grenser for politikk, bør det være stor plass for en høyreforening.

FrP har sjansen til å bryte samarbeidet før Høyre gjør det. Nordkapp FrP bør benytte sjansen. Carl I Hagen ville vært flau dersom han visste hvordan det politiske systemet fungerer i Nordkapp. Er det noe Hagen er god på, er det formaliteter.

Ingen kommentarer: