fredag 16. januar 2009

Holst på sitt beste

Rådmann i Nordkapp, Gunnar Frank Holst, stemmer Høyre. Det er en påstand jeg ikke kan bevise, men vil bruke to sitat fra nettstedet til Radio Nordkapp som dokumentasjon på påstanden. Nå er det ikke uvanlig at folk i administrasjonen er sympatisører av Høyre. Det er naturlig, ettersom kommuneadministrasjonen er opptatt av økonomi. Borgerlig er nesten likelydende med god økonomistyring. Jaja det finnes Høyre-politikere som ikke er så opptatt av økonomi, men disse er heldigvis i mindretall.

Tilbake til Holst. Nordkapp kommune har lagt ut sensitive opplysninger om èn elev. Slike feil skal ikke forekomme, men Holst beklager, eller han legger seg helt flat, slik gode Høyre-politikere bør gjøre når vi har gjort noe galt. Holst har i tillegg følgende utsagn på nettstedet som lokalradioen driver:
Det skjer ofte at en er overforsiktig og skjermer opplysninger som etter loven er offentlige og det er heller ikke bra.

Det betyr at Gunnar Frank Holst både er opptatt av personvern og åpenhet i forvaltningen. Det er Høyres mann det!

Les hva Høyre mener om personvern. Personvern er viktig, og Høyre tar heldigvis personvernet på alvor.

Ingen kommentarer: