onsdag 14. januar 2009

Gi meg èn god grunn

til at Nordkapp kommune skal bruke folkehelsemidler til å støtte en konsert på kinoen. Tildelingen beviser min påstand om at aktører i offentlig sektor ikke bør være en aktør i konkurranseutsatt område, fordi det kan bety egenfavorisering som medfører ulike konkurransevilkår. Det finnes ikke mange logiske argument for denne tildelingen.

Folkehelseprosjektet skal jeg ikke uttale meg om. Det er vedtatt, og kommunestyret var enstemmig da Nordkapp kommune sluttet seg til prosjektet. Grenser for politikk er fremmedord for den borgerlige blokken i kommunestyret.

Ingen kommentarer: