fredag 23. januar 2009

Hva fikk Høyre ut av avtalen med Ap?

Foran konstitueringen høsten 2007, gjorde Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet en avtale om politiske spørsmål og om verv. Avtalen er helt uten verdi, men hva har Høyre fått ut av samarbeidet? Det er dette samarbeidet som er årsaken til at Kristina Hansen er ordfører.

I den politiske avtalen ligger det en del høyrepolitikken, men store deler av avtalen har ikke vært fulgt. Avtalen har ikke gitt Nordkapp Høyre noe som helst. Den politiske delen av avtalen er helt verdiløs.

Avtalen om verv er vanskelig å gi en eksakt konklusjon om. Først og fremst fordi Høyre ikke automatisk har krav på ett mandat i syvmannsutvalgene dersom partiet hadde blitt stående alene da kommunestyret konstituerte seg. Uten en avtale kunne Lars Helge Jensen vært uten fast plass i formannskapet, Marita kunne vært uten en fast plass i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur og Høyre uten representant i avdelingsstyret for Helse, omsorg og sosiale tjenester.

Det Høyre har fått gjennom avtalen om fordeling av verv, er varaordføreren. Høyre har også fått lederen i avdelingsstyret Helse, omsorg og sosiale tjenester. Dette vervet hadde partiet fint klart seg uten. Partiet skulle også hatt lederen for Nordkapp og Porsanger Havn IKS, men har nå mistet dette vervet.

Det vi har i dag, cirka 15 måneder etter at avtalen ble underskrevet, er varaordføreren og leder av Helse, omsorg og sosiale tjenester. Det er veldig dårlig utbetaling når en tenker på hva Arbeiderpartiet fikk for avtalen med Høyre og Fremskrittspartiet. Jeg glemmer med vilje at Marita er nestleder i oppvekststyret, fordi det å være nestleder betyr svært lite. Jeg tenker heller ikke på FrP, fordi deres utbetaling var elendig fra dag 1.

Høyre har blitt rundlurt av Nordkapp Arbeiderparti, kun fordi Lars Helge Jensen skulle bli varaordfører. Jeg får en flau smak i munnen av spillet.

Varaordførervervet er et verv som nesten er uten verdi, eller det er en nokså sikker sommerjobb.

Jeg var i utgangspunktet ikke motstander av at Kristina skulle bli ordfører, men jeg ønsket et valgteknisk samarbeid fordi jeg tidlig så at brudd på den politiske avtalen ikke fikk negative følger for de som brøt avtalen. Jeg tok spørsmålet om med Marita Melsbø Nilsen for 15 måneder siden, uten at noe stort skjedde. Kristina ble ordfører, Lars Helge ble varaordfører og Nordkapp fikk en politisk avtale som er helt uten verdi.

Ingen kommentarer: