mandag 5. januar 2009

Jensen fikk Fair Play-pris

Fair Play-prisen er delt ut og det er gøy å registrere at prisen gikk til Ole Elmer Jensen, sønnen til Lars Helge Jensen.

Fotballgruppa har i 2008 satt fokus på gode holdninger og fair play. Det er et viktig arbeid, ettersom Honningsvåg, fortjent eller ufortjent, har et stygt rykte i deler av Finnmark.

Ros til fotballgruppa for initiativet. Andre bør gripe fatt i den samme problemstillingen. Mobbing og dårlige holdninger finnes fortsatt, selv om Nordkapp kommune for lengst har sluttet seg til et program som skal motvirke dette.

Som liberalist skal jeg være forsiktig med å komme med en fasit på hva som er gode holdninger, men frihetsbegrepet og eiendomsrettigheter er sentrale moment for meg.

Ingen kommentarer: