lørdag 31. januar 2009

Organisasjonsplanen er ferdig – tid for Black Russian

Jeg lovet styremedlemmer i Nordkapp Høyre å lage en organisasjonsplan. Jeg trodde jeg skulle bruke flere uker på arbeidet. Planen er ferdig, og det var fort gjort.

Hvis planen blir vedtatt og godkjent av overordnet organ i Høyre, vil det bety mange hundre prosent forbedring av organisasjonen til Nordkapp Høyre. Hvis tillitsmannsapparatet følger planen slavisk, vil Nordkapp Høyre ha den beste organisasjonen i Nordkapp kommune. Ingen av partiene er i nærheten av et slikt system på arbeidet som forslaget til organisasjonsplan legger opp til.

Dokumentet er sendt Marita Melsbø Nilsen. Jeg håper på styrebehandling. Deretter godkjenning hos overordnet organ i Høyre før endelig vedtak på årsmøtet i mars. Grunnen til en litt rotete vei, er at dokumentet ikke er helt i tråd med Normallover for lokalforeninger og kommunestyregrupper.

Nå er jeg ganske fornøyd med meg selv. Tid for litt fotball og en ørliten Black Russian.

Ingen kommentarer: