lørdag 10. januar 2009

Mine lesere er fornuftige

Jeg har lesere som deler de tankene jeg har for Nordkappfestivalen. Jeg har lesere som er enige med Høyre der vi ønsker å sette Nordkappfestivalen ut til private aktører. Husk; når kommunen kan drive kultur gjennom private aktører, kan vi også la private aktører drive med viktige tjenester som skole og helse.

I nettmålingen spurte jeg følgende spørsmål:
Bør Nordkapp kommune overlate festivalarrangementet til private aktører? 17 svarte ja, ingen svarte nei. Kun en person krysset av på punktet ”Legg ned festivalen”. Resultatet på denne målingen er skryt til Nordkapp Høyres kulturpolitikk!

Jeg minner om Liberalerens artikkel om noen definisjoner på privatisering, konkurranseutsetting og anbud.

Ingen kommentarer: