søndag 25. januar 2009

Marita har innkalt til styremøte

Leder i Nordkapp Høyre, Marita Melsbø Nilsen, har innkalt til styremøte førstkommende tirsdag. Jeg antar at styret skal vurdere situasjonen etter at ordføreren overså vedtaket som medlemsmøtet i Nordkapp Høyre fattet, 21. januar 2009.

Jeg har sendt et brev til styret:
Jeg har fått med meg vedtaket fra Havnerådet, der ordføreren i Nordkapp bryter samarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet.

Nordkapp Høyre skal ha ledervervet i Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Medlemsmøtet i Høyre innstilte enstemmig Bjørn Ronald Olsen til vervet så sent som 21. januar 2009. Nordkapp Høyre ble overkjørt av ledende politikere i Nordkapp Ap, som Høyre har gjort en forpliktende avtale med.

Jeg ber styret bryte avtalen som ble inngått foran konstitueringen i kommunestyret i 2007. Dersom styret slutter seg til forslaget, må Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og media få beskjed om vedtaket.

Med vennlig hilsen
Bjørn Magne Solvik


Brevet ble sendt etter at Havnerådet valgte en annen leder enn den personen Nordkapp Høyre ønsket i posisjonen.

Ingen kommentarer: