onsdag 28. januar 2009

Fremskrittspartiet bryter samarbeidet med Arbeiderpartiet

Nordkapp Fremskrittsparti har med kveldens vedtak bevist at partiet tenker på kommunens innbyggere. Nordkapp FrP bryter avtalen som ble inngått mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet.

Kveldens vedtak får ingen synlige konsekvenser, bortsett fra at Arbeiderpartiet og Kristina Hansen er svekket i kommunestyret. Det betyr igjen at Havnerådets leder, altså Kristina Hansen, ikke kan opptre som havneråd uten formelle vedtak i Havnerådet. Hun må nå følge Lov om interkommunale selskaper, noe som er en fordel for Nordkapp kommune. Jeg sender gratulasjoner til Renate & co. Voksent gjort!

Dagens vedtak hos FrP bør gi styret i Nordkapp Høyre en flau smak i munnen. Nykommerne opptrer tøffere enn de gamle ringrevene klarte. Det bør være flaut!

Pressemeldingen fra Nordkapp FrP
Styret i Nordkapp Fremskrittsparti vedtok på styremøte den 28. januar 2009 å bryte
avtalen som ble inngått med Arbeiderpartiet foran konstitueringen av kommunestyret
i 2007. Styret vil videreføre samarbeidet med Nordkapp Høyre i avdelingsstyrene,
formannskapet og kommunestyret, basert på partienes program.

Nordkapp Fremskrittsparti er skuffet over at Nordkapp Arbeiderparti ikke har fulgt
sentrale punkter i avtalen, både politiske punkter og avtalen om valgteknisk
samarbeid.

Nordkapp Arbeiderparti har ikke tatt innover seg at driften av Nordkapp kommune må
effektiviseres og harde prioriteringer må gjennomføres, punkt 2 i avtalen. Nordkapp
Arbeiderparti har heller ikke etablert et styringssystem som gjør det mulig å føre en
forutsigbar politikk, punkt 4 i avtalen.
Nordkapp Fremskrittsparti reagerer også på at Bjørn Ronald Olsen ikke ble gjenvalgt
som styreleder i Nordkapp og Porsanger Havn IKS, i tråd med den valgteknisk
avtalen mellom partiene.

Bruddet med Arbeiderpartiet har få konsekvenser når det gjelder valg av verv i
Nordkapp kommune. Fremskrittspartipolitikerne beholder vervene ut valgperioden.
Arbeiderpartiet kan ikke regne med å få støtte for sine kandidater ved valg i
inneværende periode, for eksempel valg av representantskapsmedlemmer i Repvåg
Kraftlag AL.

Vedtaket i Nordkapp Fremskrittsparti betyr at Nordkapp FrP ikke lengre er bundet av
avtalen mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet. Vårt parti står friere i
alle spørsmålene, og kan føre fremskrittspartipolitikk til det beste for innbyggerne i
Nordkapp.

Styret i Nordkapp FrP

Ingen kommentarer: