fredag 30. januar 2009

Nordkapp – et eksempel på at regjeringen bommer

Regjeringen har fremmet noen forslag som skal øke valgoppslutningen. Hensikten er god, men det er ikke sikkert forslagene treffer. Årsakene er erfaringene fra Nordkapp der politikerne reduserte tilgjengeligheten til valglokalet, og oppslutningen økte noe. Fortsatt er oppslutningen altfor lav.

I 2003 var det valg på søndag og mandag i Nordkapp. I 2007 var det valg kun på mandag. Ifølge Radio Nordkapp var oppslutningen 58,6 prosent i 2007, altså noen prosent høyere enn fire år før. Det er ingen automatikk i at økt tilgjengelig gir høyere konsum.

Problemet ligger i likheten mellom partiene. Er du forbannet på Arbeiderpartiet, da stemmer du ikke på Høyre eller SV fordi det er nyanser som skiller partiene i kommunestyret og formannskapet. Misliker du politikken til Kristina, er det små sjanser for at du liker det Lars Helge eller det Tore gjør i Nordkapp kommune. Rett og slett fordi kommunestyret i Nordkapp stemmer likt i altfor mange saker.

Det som skilte Nordkapp Arbeiderparti og Nordkapp Høyre i budsjettet for 2009 er, kort fortalt, Skarsvåg skole og to stillinger i Helse- og sosialsektoren. Det innbyr ikke til stort engasjement og økt valgdeltakelse.

2 kommentarer:

Magnus sa...

Høyre og AP var veldig like i Nordkapp i 2008. Dette henger nok sammen med at vi hadde en felles idè; Å få orden på økonomien. Det var ikke rom for å være så fryktelig kreativ. Hvis man ikke er med i SV, da. SV har jo råd til det aller meste, på en finurlig måte:-)

Solvik sa...

Hei Magnus, hvis du studerer møteboken fra formannskapet og kommunestyret for perioden 2003 – 2007, vil du se at likheten mellom partiene var større enn den var da 2009-budsjettet ble vedtatt. Det er skremmende, og en av årsakene til negativ utvikling på mange felt i Nordkapp.

Jeg og Ulf Syversen (ordfører i denne perioden) har, riktig nok på en overfladisk måte, gått igjennom møteboken for denne perioden. Jeg likte ikke det jeg så.

For Høyre er det greit med stor enighet om kommunestyret fører borgerlig politikk, men det er ikke tilfellet i Nordkapp.