torsdag 22. januar 2009

Nordkapp Arbeiderparti mister ordføreren,

dersom Kristina Hansen dør eller flytter. Nåværende ordfører, altså Kristina Hansen, og dagens arbeiderpartistyre er det verste, det mest kyniske og falskeste, Nordkapp har hatt i alle fall siden 1991. Dagens kommunestyregrupper i Høyre og Fremskrittspartiet kommer i denne perioden ikke til å stemme på en arbeiderpartiordfører en gang til. Årsak: Kristina Hansen og Nordkapp Arbeiderparti.

Hans Arvid Hansen og Nordkapp Arbeiderparti inngikk avtale med et radikalt FrP i 1991. Det var aldri problem med avtalen. Begge parter opprettholdt forpliktelsene som var inngått i forbindelse med valg.

Bernt-Aksel Jensen og Nordkapp Arbeiderparti inngikk en avtale med et moderat Høyre i 1999. Det var aldri noe problem med avtalen. Partene opptrådte eksemplarisk i forhold til det valgtekniske samarbeidet.

Kristina Hansen og Nordkapp Arbeiderparti inngikk avtale med Høyre og Fremskrittspartiet i 2007. Avtalen er brutt på mange punkt. Det verste tilfellet var i dag, der Havnerådet, et råd Kristina Hansen leder, gikk på tvers av et enstemmig vedtak fra Nordkapp Høyre.

Jeg kjenner ei grusom dame som jeg mener er blant de verste som er å finne i hele verden. Hun bryter avtaler, hun lyver og hun gjør ikke opp forpliktelsene. Kristina Hansen minner om denne dama. Det å bli satt i bås med denne dama, vil være et mareritt for de fleste. Kanskje kan Kristina snart våkne?

Jeg sender nå, som betalende medlem i Høyre, et brev til styret i Nordkapp Høyre. Jeg ber styret bryte samarbeidet med Nordkapp Arbeiderparti. Personer som med overlegg bryter forpliktende avtaler, bør ikke Høyre samarbeide med.

Avslutningsvis vil jeg minne om at Kristina Hansen er ordfører på grunn av Høyre og Fremskrittspartiet. Disse to partiene sikret posisjonene som Arbeiderpartiet har i dag. Dette er takken! For en møkkaverden vi lever i.

Ingen kommentarer: