tirsdag 13. januar 2009

Invitere Civita til Nordkapp?

Bør partiene ha monopol? Det er ett av mange spørsmål som Civita har stilt den siste tiden. Ettersom det står dårlig til med de politiske partiene i Nordkapp, kan det være en god ide å invitere foredragsholder fra Civita for å sparke litt liv i den politiske debatten på Magerøya.

Arbeiderpartiet har møter, men veldig få deltar. Høyre har av og til møter, men strukturen er dårlig og det samme er oppslutningen. Senterpartiet har lagt partiet på is. Fremskrittspartiet sliter også med å engasjere medlemmene. SV vet jeg lite om, fordi mye av det som skjer i Nordkapp SV forblir hemmelig. Eller kanskje det ikke skjer så mye i partiet der Torger er gud?

Min tanke om å invitere demokratiforkjempere til Nordkapp, blir etter min mening bedre og bedre. En Black Russian til, og jeg sender selv en e-post til Kristin Clemet.

På nettmålingen som ligger til høyre (selvfølgelig) har jeg stilt følgende spørsmål: Hvorfor klarer ikke partiene å engasjere borgerne?

Politikk er kjedelig.
Politikk er for tidskrevende.
Partistrukturen er feil.
Kommunepolitikk er pyton.
For få ideologiske debatter.
For mange prinsipielle debatter.
Politikk har blitt for komplisert.
Staten gir kommunene lite frihet.
Jeg er engasjert.
Solvik, du tar feil. Engasjementet er godt.

Ingen kommentarer: