onsdag 28. januar 2009

Spørsmål fra Jonas, 15 år

Hei Bjørn Magne. Hvorfor er ikke du politiker for Høyre?

Jeg har sendt svaret på e-post til Jonas, en gutt jeg ikke kjenner. Svaret går kort og godt på at jeg er opptatt av ideologi, og det er vanskelig å kombinere liberalisme med verv i Nordkapp Høyre. Jeg gjorde det i forrige periode. Det gikk ganske bra, men det var et ork. Jeg deltok på tre møter i året i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. Til tross for laber møteaktivitet, var jeg Nordkapps mest aktive politiker målt i antall forslag i et folkevalgt organ. Alt som ble foreslått var gjennomgått i partiet på en eller annen måte.

I forrige periode fikk jeg en del mediaoppmerksomhet på artikler som ble skrevet for Liberaleren, men koblet opp mot Høyre. Det var slitsomt både for meg og lokalforeningen. Derfor valgte jeg Liberaleren fremfor Høyre, og det var et godt valg.

Ingen kommentarer: