søndag 18. januar 2009

Fylkesordfører savner en kritisk presse

Fylkesordfører Runar Sjåstad, som representerer Arbeiderpartiet, savner kritiske journalister. Savnet er på sin plass, og det er Runar Sjåstad og andre røde politikere som tjener på at mange journalister er ukritiske.

Det er gjort mange undersøkelser som viser at journalister tilhører sosialdemokratiske parti. Det er en av hovedgrunnene til at omtrent alle går i flokk. Få journalister stiller kritiske spørsmål, eller det jeg vil kalle for naturlige spørsmål i mange saker. Partitilhørighet er en naturlig årsak.

Det er også tette bånd mellom journalister og politikere. Journalister får gaver fra det offentlige, alt fra pressestøtte til middager etter møter. De tette båndene spiller inn. Få personer vil sparke krok på nære venner. Sånn blir det mellom journalister og politikere, når båndene er så tette.

I Finnmark har det vært partiledere som har holdt årsmøtetaler fullstendig kanon på talerstolen. Hendelsene har blitt dysset ned av journalister, på grunn av partitilhørighet og vennskap.

Per Sandberg, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, fikk et helv… kjør, fordi han hadde drukket alkohol da han holdt et innlegg i Stortinget. Hadde Sandberg tilhørt Arbeiderpartiet, ville saken fått mye mindre dekning i norske aviser, er min enkle påstand.

Ingen kommentarer: