tirsdag 20. januar 2009

For få ideologiske debatter

Høyres Lars Helge Jensens drømmesetning, er at prinsippene og ideologi ikke teller mye i lokalpolitikk. Mine lesere er heldigvis uenige. Det er for få ideologiske debatter i kommunepolitikken, ifølge den siste lesermålingen på bloggen.

Jeg kan i denne perioden ikke huske et godt ideologisk innlegg fra kommunestyrets talerstol. I forrige periode var det kun noen få gode innlegg, blant annet Kristina Hansen da hun redegjorde for hvorfor Arbeiderpartiet ikke ønsket direktevalg av ordfører. I innlegget fikk hun frem skillelinjene mellom partiene.

Jeg må legge til at det ikke finnes et fasitsvar på hva som er et godt innlegg.

I Nordkapp kommunestyre kan det umulig bli mindre ideologi enn det er i dag. Lars Helge Jensen har dessverre rett; prinsippene og ideologi teller ikke og har ikke gjort det på mange, mange år. Det er kanskje grunnen til at meste har gått galt?

På den siste nettmålingen spurte jeg følgende spørsmål:
Hvorfor klarer ikke partiene å engasjere borgerne? 42 prosent av leserne mente det er for få ideologiske debatter. 23 prosent mente politikk er for tidskrevende.

Takk for svarene. Jeg er fornøyd med at mange av mine lesere er opptatt av ideologi.

Ingen kommentarer: