tirsdag 20. januar 2009

Ja til et annerledes Norge

Det er sørgelig at Høyre har valg sin allianse for en ny regjering. Skulle alliansen vinne frem, noe som er nokså usannsynlig, vil det i stor grad bety samme politikk som i dag. Jeg vil ha en ny regjering slik at vi får et annerledes Norge, et Norge med mer frihet og flere valgmuligheter.

Jeg husker perioden da Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre styrte kontorene i regjeringskvartalet. Det var noen fryktelige år, selv om Samarbeidsregjeringen ga milliarder av kroner i skattelettelser. Politikken som Bondevik, Petersen/Solberg og Sponheim førte i perioden 2001 – 2005, lignet på politikken som dagens regjering fører. Det var mye forbud og reguleringer. Unntaket er skattelettelser og Friskoleloven. Det var også gledelig at Samarbeidsregjeringen liberaliserte åpningstidsloven.

For å minne på sprellene fra Samarbeidsregjeringen, kan det være på sin plass å påpeke at røykeloven ble vedtatt, kampen mot gambling skjøt fart, vi fikk kjønnskvotering i styrene og Bioteknologiloven ble vedtatt, for å nevne noen saker som beviser at Samarbeidsregjeringen ikke tok eiendomsrettigheter på alvor.

Jeg skulle ønske Erna Solberg sa klart og tydelig ifra at det blir en ikke-sosiallistisk regjering etter valget i september. Om så en regjering som kun består av FrP og Høyre. Et slikt signal ville garantert gitt Høyre og FrP økt oppslutning. Det er kun et pluss om økt Høyre-oppslutning gir lavere oppslutning for Kristelig Folkeparti.

En ikke-sosialistisk regjering bør ha en målsetning om å endre Norge. Den målsetningen mangler flere av partiene som Høyre tydeligvis har plukket ut i sin allianse.

Jeg er ikke supertilhenger av Siv Jensens drøm om en større stat, men nå ønsker jeg en regjering som har visjoner for Norge, ikke bare statsråder som administrerer den grusomme velferdsstaten.

Ingen kommentarer: